Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Năm (25/04/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thực hiện thông báo số 186/TB-UBND ngày 19/4/2024 của UBND thành phố Thuận An về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 1/5, UBND phường Vĩnh Phú thông báo:

  1. Treo Quốc kỳ:

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiêp, và các hộ Nhân dân phải treo Quốc kỳ trong hai ngày: Từ 30/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024.

  1. Nghỉ lễ:
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Như vậy, công chức viên chức được nghỉ năm ngày liên tục từ ngày 27/4/2024 (thứ Bảy) đến hết ngày 01/5/2024 (thứ Tư), làm bù vào ngà y 04/5/2024 (thứ Bảy).

Các tin bài khác: