Thông tin quy hoạch

Thứ Ba (16/04/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 3418

Cỡ chữ:

Kế hoạch sử dụng đất thị xã Thuận An năm 2019

Ngày 28/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 3846/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Thuận An.

** Chi tiết:

1/ Quyết định số 3846/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Thuận An.

2/ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Thuận An.