Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Tư (11/09/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 942

Cỡ chữ:

Tổ chức Ngày hội Môi trường

Tổ chức Ngày hội Môi trường

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Phòng Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 28/9/2019 (Thứ Bảy).

- Địa điểm: Tại khu đất trống trước Bệnh viện Quốc tế Miền Đông.

- Đơn vị phối hợp: Thị đoàn, Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND phường Lái Thiêu, các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn, Chi nhánh Xử lý chất thải - Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP và các đơn vị tài trợ.

- Nội dung thực hiện:

+ Phát động chiến dịch xanh – sạch – đẹp đường phố và tổng kết chiến dịch “Vườn hoa cộng đồng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019.

+ Phát động kế hoạch hành động giảm thiểu chất thải nhựa trong khối cơ quan hành chính sự nghiệp và khối trường học thị xã Thuận An.

+ Xây dựng 3 gian Hàng:

  • Đổi rác thải lấy quà: Ban tổ chức sẽ bố trí khoảng 02 gian hàng quà tặng để nhận đổi các loại chất thải như: giấy báo, tập, sách, vở, vỏ hộp sữa, đồ dùng vật dụng gia đình bằng nhựa, thiếc, kim loại,… nhằm thu hồi phục vụ cho mục đích tái chế, góp phần giảm thiểu lượng chất thải đem chôn lấp và bảo vệ môi trường. Đơn vị chịu trách nhiệm chính tổ chức gian hàng này là Phòng Tài nguyên và Môi trường.
  • Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn: Ban tổ chức sẽ bố trí 01 gian hàng để hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đơn vị chịu trách nhiệm chính tổ chức gian hàng này là Phòng Tài nguyên và Môi trường.
  • Gian hàng trò chơi vận động: Ban tổ chức sẽ bố trí 02 gian hàng tổ chức các trò chơi vận động có thưởng phục vụ học sinh, người dân tham dự Ngày hội với nội dung khuyến khích công tác bảo vệ môi trường.
Gian hàng giới thiệu sản phẩm thân thiện môi trường: Ban tổ chức sẽ bố trí từ 01 đến 02 gian hàng giới thiệu các sản phẩm thân thiện với môi trường như: ống hút tre, ống hút cỏ bàng,…

Số lượt truy cập

0 0 1 8 4 7 1 3 1