HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

- Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Dương https://dichvucong.binhduong.gov.vn, Thực hiện thao tác "đăng nhập"
thuanan.binhduong.gov.vn

- Bấm chọn " Dịch vụ công trực tuyến "
thuanan.binhduong.gov.vn

- Nhập từ khóa liên quan đến dịch vụ công tại khu vực tra cứu , bấm chọn " Tìm kiếm "
thuanan.binhduong.gov.vn

- Bấm chọn dịch vụ công muốn nộp hồ sơ , Bấm chọn " Nộp trực tuyến " , Tương ứng với trường hợp " Thủ tục hành chính "
thuanan.binhduong.gov.vn

- Điền đầy đủ các thông tin tại khu vực " Thông tin chủ hồ sơ (bắt buộc) " , Sau đó chọn "tiếp tục" và đính kèm hồ sơ điện tử và chọn " Chọn tệp tin bổ sung hồ sơ "
thuanan.binhduong.gov.vn

- Điền đầy đủ thông tin và đính kèm hồ sơ " Chọn tệp tin " theo mẫu.
thuanan.binhduong.gov.vn

- Lưu ý , "Bạn có thể chọn thanh toán bằng mã số thẻ ngân hàng hoặc thanh toán qua ví điện tử"
thuanan.binhduong.gov.vn thuanan.binhduong.gov.vn