NỘP PHẠT XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG
QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(Trên điện thoại di động thông minh)

- Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên mạng Internet theo địa chỉ : https://dichvucong.gov.vn/ .Tại giao diện trang chủ, ấn vào biểu tượng 3 gạch ở góc trên cùng bên phải màn hình. Sau đó chọn "Thanh toán trực tuyến”, chọn “Tra cứu, thanh toán vi phạm giao thông”, chọn tiếp “Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính”.
thuanan.binhduong.gov.vn

- Tại giao diện tra cứu, Công dân nhập và tra cứu Quyết định xử phạt theo mã quyết định xử phạt hoặc theo số Biên bản vi phạm. Sau đó nhập mã bảo mật và chọn “Tra cứu”. Công dân tiến hành kiểm tra, đối chiếu số Quyết định, hành vi vi phạm, số tiền phạt sau đó chọn “Thanh toán & nhận kết quả tại cơ quan xử phạt” và nhập thông tin người thanh toán.
thuanan.binhduong.gov.vn

- Công dân chọn hình thức thanh toán qua app Ngân hàng hoặc Ví điện tử theo danh sách bên dưới và chọn “Thanh toán”. Lấy ví dụ: “Các ngân hàng khác qua VNPT Money”
thuanan.binhduong.gov.vn

- Chọn “Tiếp tục” sau đó chọn “hình thức thanh toán” và điền các trường thông tin “Tên chủ thẻ/Chủ tài khoản ngân hàng”, “Số tài khoản”“mã CAPTCHA” và chọn “Xác nhận”
thuanan.binhduong.gov.vn

- Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng và chọn “Thanh toán”. Chọn “Tải biên lai” và xuất trình cho Cán bộ tiếp dân nếu có yêu cầu
thuanan.binhduong.gov.vn