HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

- Bạn truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đường dẫn https://dichvucong.gov.vn/
thuanan.binhduong.gov.vn

thuanan.binhduong.gov.vn

- Bạn nhập mã hồ sơ - Ví dụ : ' H09.35.21-231120-2100 '
thuanan.binhduong.gov.vn

thuanan.binhduong.gov.vn