HƯỚNG DẪN TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

- Bạn truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đường dẫn https://dichvucong.gov.vn/
thuanan.binhduong.gov.vn

- Bạn nhập từ khóa tìm kiếm trên khu vực tra cứu TTHC trên trang chủ , sau đó chọn tìm kiếm
thuanan.binhduong.gov.vn

Bạn chọn thủ tục hành chính mà bạn muốn tìm kiếm Ví dụ : ' giấy phép lái xe '
thuanan.binhduong.gov.vn

-Trình tự thực hiện
thuanan.binhduong.gov.vn