HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

-Kiểm tra thông tin thuê bao chính chủ trên điện thoại thoại thông minh.
- Soạn tin nhắn SMS Nội dung: TTTB "Số CCCD" - Gửi đến: 1414
Lưu ý: Cách kiểm tra thông tin thuê bao chính chủ, áp dụng cho tất cả các nhà mạng Viễn thông, và miễn phí cước thuê bao khi gửi tin nhắn kiểm tra.
(Bạn đọc thêm bài báo Cú pháp đúng để kiểm tra thông tin thuê bao nhanh và mới nhất )
thuanan.binhduong.gov.vn

- Bạn truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đường dẫn https://dichvucong.gov.vn/ và nhấn vào nút Đăng ký ở góc trên bên phải. Chọn đăng kí bằng: “Thuê bao di động”
thuanan.binhduong.gov.vn

Bạn chọn đối tượng đăng ký là Công dân, Doanh nghiệp hoặc Cơ quan nhà nước. Bạn cũng có thể chọn phương thức đăng ký bằng sim ký số, USB ký số, số thuê bao di động, mã bảo hiểm xã hội hoặc tài khoản được cấp bởi Bưu điện Việt Nam.
thuanan.binhduong.gov.vn

- Đã nhận được mã OTP trên điện thoại đăng ký, Công dân nhập mã OTP được gửi về số điện thoại và nhấn “Xác nhận”.
- Nếu chưa nhận được mã OTP hoặc hết thời gian nhập OTP thì Công dân nhấn “Gửi lại OTP” để lấy lại mã OTP.
thuanan.binhduong.gov.vn

Lưu ý quy tắc đặt mật khẩu: Sử dụng 8 ký tự trở lên bao gồm chữ thường (a,b,c...,z), chữ in hoa (A,B,C, ...,Z), số (0,1,2,..,9) và ký tự đặc biệt (!,@,#,$,%,^,&). Tài khoản được đăng ký bởi Thuê bao di động sẽ có mức xác minh 2 đã được xác minh bởi nhà mạng.
thuanan.binhduong.gov.vn

Sau khi công dân đăng ký tạo và nhập mật khẩu đăng ký các bước ở trên hoàn thành , công dân vui lòng vào trang https://dichvucong.gov.vn/ và nhấn vào nút Đăng nhập ở góc trên bên phải.
Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến