Lãnh đạo qua các thời kì

Thứ Tư (27/11/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 6416

Cỡ chữ:

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CẤP HUYỆN, CẤP XÃ ĐẾN 01/8/2016

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CẤP HUYỆN, CẤP XÃ ĐẾN 01/8/2016


STT Họ và Tên Chức vụ đang đảm nhận Chức danh kiêm nhiệm Địa chỉ thư điện tử Số điện thoại
A THỊ XÃ THUẬN AN  
1 Đỗ Thành Tâm BT. THỊ ỦY CT.HĐND tamdt.ta@binhduong.gov.vn 02743755202
2 Lê Quang Vinh PBT. THỊ ỦY   vinhlq.ta@binhduong.gov.vn 02743755202
3 Võ Thị Thanh Hương PCT HĐND   huongvtt.ta@binhduong.gov.vn 02743755202
4 Trần Đình Minh Phước PCT HĐND   phuoctdm@binhduong.gov.vn 02743755202
5 Nguyễn Văn Châu CT.UBND PBT. THỊ ỦY chaunv@binhduong.gov.vn 02743755202
6 Huỳnh Thị Thanh Phương PCT.UBND   phuonghtt.ta@binhduong.gov.vn 02743755202
7 Đỗ Thanh Sử PCT.UBND   sudt@binhduong.gov.vn 02743755202
8 Nguyễn Thanh Tâm PCT.UBND   tamnt@binhduong.gov.vn 02743755202
B ĐVHC cấp xã  
I P. An Phú  
1 Nguyễn Hữu Châu Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban tuyên giao chaunh.ta@binhduong.gov.vn 02743740021
2 Thái Văn Thăm Phó Bí thư Đảng ủy Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban dân vận   02743740021
3 Lê Tấn Luật Phó Chủ tịch HĐND   luatlt@binhduong.gov.vn 02743740021
4 Quản Văn Bình Chủ tịch UBND   binhqv@binhduong.gov.vn 02743740021
5 Trần Thị Bạch Yến Phó Chủ tịch UBND   yenttb@binhduong.gov.vn 02743740021
6 Võ Huỳnh Long Phó Chủ tịch UBND   longvh.ta@binhduong.gov.vn 02743740021
II P. An Thạnh  
1 Nguyễn Tứ Hải Bí thư Đảng ủy  Chủ tịch HĐND,
Trưởng Ban tuyên giáo
  02743822134
2 Hồ Văn Lượng Phó Bí thư Đảng ủy Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban dân vận, Bí thư chi bộ khu phố   02743822134
3 Nguyễn Thị Túy Phượng Phó Chủ tịch HĐND     02743822134
4 Lê Minh Đức Chủ tịch UBND     02743822134
5 Lê Anh Vũ Phó Chủ tịch UBND   vula@binhduong.gov.vn 02743822134
6 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Phó Chủ tịch UBND   oanhnth.at@binhduong.gov.vn 02743822134
III P. Vĩnh Phú  
1 Dương Thúy Huyền Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND,Trưởng Ban tuyên giáo huyendt.ta@binhduong.gov.vn 02743755260
2 Trần Thanh sang Phó Bí thư Đảng ủy Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban dân vận   02743755260
3 Đào Thị Ngọc Vân Phó Chủ tịch HĐND     02743755260
4 Võ Thanh Quan Chủ tịch UBND   quanvt@binhduong.gov.vn 02743755260
5 Nguyễn Thiện Tân Phó Chủ tịch UBND   tannt.ta@binhduong.gov.vn 02743755260
6 Nguyễn Thi Ngọc Châu Phó Chủ tịch UBND   chauntn@binhduong.gov.vn 02743755260
IV P. Lái Thiêu        
1 Huỳnh Văn Sơn Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND,Trưởng Ban tuyên giáo   02743755235
2 Lê Văn Công Phó Bí thư Đảng ủy Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban dân vận   02743755235
3 Nguyễn Văn Tính Phó Chủ tịch HĐND Bí thư chi bộ khu phố   02743755235
4 Phạm Phú Nam Chủ tịch UBND     02743755235
5 Nguyễn Ngọc Hiếu Phó Chủ tịch UBND     02743755235
6 Nguyễn Thị Kim Ngọc Phó Chủ tịch UBND     02743755235
V P. Bình Hòa  
1 Võ Văn Châu Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND   02743755236
2 Lê Thị Kim Doanh Phó Bí thư ĐU  Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban dân vận   02743755237
3 Nguyễn Kim Nhung Phó Chủ tịch HĐND     02743755238
4 Ngô Trọng Nghĩa Chủ tịch UBND     02743755239
5 Nguyễn Văn Sơn Phó Chủ tịch UBND     02743755240
6 Nguyễn Văn Hoàng Phó Chủ tịch UBND     02743755241
VI P. Bình Chuẩn  
1 Nguyễn Thị Kim Phượng Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND,Trưởng Ban tuyên giáo   02743788081
2 Nguyễn Văn Quế Phó Bí thư ĐU  Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban dân vận   02743788081
3 Huỳnh Thanh Nga Phó Chủ tịch HĐND     02743788081
4 Tôn Quang Vinh Chủ tịch UBND   vinhtq@binhduong.gov.vn 02743788081
5 Lê Thị Thanh Tâm Phó Chủ tịch UBND     02743788081
6 Võ Nhựt Trường Phó Chủ tịch UBND     02743788081
VII P. Thuận Giao  
1 Nguyễn Văn Trung  Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND,Trưởng Ban tuyên giáo trungnv.ta@binhduong.gov.vn 02743746177
2 Phùng Xuân Phương  Phó Bí thư ĐU Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban dân vận   02743746177
3 Võ Văn Quân Phó Chủ tịch HĐND     02743746177
4 Nguyễn Thanh Hội Chủ tịch UBND   hoint@binhduong.gov.vn 02743746177
5 Nguyễn Văn Hữu  Phó Chủ tịch UBND     02743746177
6 Nguyễn Long Giang  Phó Chủ tịch UBND     02743746177
VIII P. Hưng Định  
1 Ngô Tiến Đạt Bí thư Đảng ủy   datnt@binhduong.gov.vn 02743746374
2 Nguyễn Trúy Phượng Phó Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND   02743746374
3 Đàm Thị Tuyết Nhung Phó Chủ tịch HĐND     02743746374
4 Huỳnh Văn Tánh Chủ tịch UBND   tanhhv@binhduong.gov.vn 02743746374
5 Nguyễn Văn Đậu Phó Chủ tịch UBND   daunv@binhduong.gov.vn 02743746374
IX P. Bình Nhâm  
1 Lương Minh Tân Bí thư ĐU Trưởng Ban tuyên giáo   02473755219
2 Lê Thanh Vũ Phó Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND, Chủ nhiệm UBKT,
Trưởng Ban dân vận 
  02473755219
3 Nguyễn Thị Thanh Trà Phó Chủ tịch HĐND Bí thư Chi bộ khu phố   02473755219
4 Lê Văn Hiếu Chủ tịch UBND   hieulv.ta@binhduong.gov.vn 02473755219
5 Nguyễn Đức Thông Phó Chủ tịch UBND   thongnd@binhduong.gov.vn 02473755219
6 Tống Ngọc Khương Phó Chủ tịch UBND     02473755219
X X. An Sơn  
1 Nguyễn Thị Hồng Vân Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND,Trưởng Ban tuyên giáo   02743746970
2 Nguyễn Văn Được Phó Bí thư Đảng ủy Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban dân vận   02743746970
3 Nguyễn Kiều Hồng Hạnh Phó Chủ tịch HĐND     02743746970
4 Nguyễn Khánh Hòa Chủ tịch UBND     02743746970
5 Đinh Văn Hậu Phó Chủ tịch UBND     02743746970
6 Bùi Ngọc Vi Phó Chủ tịch UBND     02743746970

Các tin bài khác: