Lịch công tác HĐND - UBND Thành phố

Hôm nay, Chủ nhật ngày 24/09/2023 của tuần 38

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày 22 tháng 09 năm 2023

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THÀNH PHỐ

TUẦN LỄ TỪ 25/09/2023 – 01/10/2023

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (25/09/2023)

Sáng

 - 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Úy  họp nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; Đường Vành đai 3 và tình hình giải quyết đơn của các hộ dân thuộc dự án trên.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Đại diện lãnh đạo các ngành: Công an, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Thanh tra. Đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: An Sơn, Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu, Vĩnh Phú, Bình Chuẩn và An Thạnh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

LĐVP: Phong; VP: Hiệp, Thúy

- 09 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Úy họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo vướng mắc, khó khăn, đề xuất phương án đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; Xin ý kiến về trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Châu Hoàng Phú (ảnh hưởng giải tỏa Quốc lộ 13). Nghe Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ bồi thường Công ty Minh Nghệ thuộc dự án Khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao thị xã (Khu chùa Thiên Phước).

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố; Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thành viên Hội đồng bồi thường là lãnh đạo các đơn vị: UB. MTTQVN thành phố Đại, Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Lao động Thương binh  và xã hội, Thanh tra. Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường:An Sơn, Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu, Vĩnh Phú, Bình Chuẩn và An Thạnh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

LĐVP: Phong; VP: Hiệp.

- 08 giờ, Ủy quyền lãnh đạo phòng Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính; tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác văn thư – lưu trữ năm 2023; Kiểm tra hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Bình Chuẩn.

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần tham dự.

Mời dự: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Thuận An.

Địa điểm: UBND phường Bình Chuẩn.

VP: Tùng. 

Chiều

- 14 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự giám sát với Ban Pháp chế HĐND thành phố về triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các xã, phường trên địa bàn thành phố (theo Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 13/9/2023 của Ban Pháp chế HĐND thành phố).

Địa điểm: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- 15 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự Lễ kỷ niệm 13 năm Ngày Sân khấu Việt Nam và Lễ Giỗ tổ sân khấu truyền thống năm 2023.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Úy kiểm tra công tác cải cách hành chính; tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác văn thư – lưu trữ năm 2023; Kiểm tra hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Bình Hòa.

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần tham dự.

Mời dự: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Thuận An.

Địa điểm: UBND phường Bình Hòa.

VP: Tùng.

Thứ ba (26/09/2023)

Sáng

- 07 giờ 30,  Đồng chí Huỳnh Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp công dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UB.MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban HĐND, Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố.

LĐVP: Liên; VP: Thúy, Nam.

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm  dự phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Dương.

Mời dự: Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố là lãnh đạo: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã, phường, Hội Nông dân phường Bình Nhâm (giao UBND phường Bình Nhâm mời).

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thành phố.

LĐVP: Liên; VP: Tuyền.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Úy dự Chương trình Ngày hội Thanh niên Bình Dương với văn hóa giao thông năm 2023 do Tỉnh đoàn tổ chức.

Địa điểm: Trường THPT Lý Thái Tổ, phường An Phú, thành phố Thuận An.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn chủ trì họp nghe báo cáo thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy định phối hợp quản lý trật tự xây dựng và đất đai trên địa bàn thành phố Thuận An.

Phòng Quản lý đô thị phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Công an, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp; Chủ tịch UBND xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

VP: Giàu, Nhân.

- 08 giờ, Ủy quyền lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương (1993 – 2023) và trao học bổng, xe đạp hỗ trợ trẻ em vượt khó đến trường năm học 2023-2024.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp giải quyết ý kiến, kiến nghị của các ngành: Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Không bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Nội vụ.

Mời dự: Các Ủy viên UBND gồm thủ trưởng các ngành: Công an, Thanh tra, Nội vụ, Tư pháp, Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội.

14 giờ 30, họp kiểm điểm tập thể UBND phường Vĩnh Phú về kết quả thực hiện kết luận số 148/KL-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh.

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Nội vụ, Thanh tra; Thành viên UBND phường Vĩnh Phú (giao UBND phường Vĩnh Phú mời dự).

­15 giờ 30, họp thông qua Quy chế tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân thành phố.

Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Công an thành phố, Tổ trợ giúp pháp lý.

16 giờ, họp cho ý kiến về công tác cán bộ; cho ý kiến thi tuyển lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thành phố.

LĐVP: Phong; VP: Nam, Thúy (15 giờ 30).

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền đi thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2023.

Địa điểm: Tập trung tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Thứ tư (27/09/2023)

Sáng:

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy họp Ban Thường vụ Thành ủy thông qua: Tình hình hoạt động khối Nội chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Tình hình hoạt động khối Vận 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Thành ủy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự Hội nghị Đại biểu HĐND tỉnh khóa X sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND tỉnh (2021 – 2026).

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

- 10 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn họp về việc liên quan đến việc thành lập các Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Địa điểm: Phòng họp B, Sở Xây dựng, Tầng 7, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

- 08 giờ, Ủy quyền lãnh đạo phòng Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính; tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác văn thư – lưu trữ năm 2023; Kiểm tra hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần tham dự.

Mời dự: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Thuận An.

Địa điểm: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

VP: Tùng. 

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp nghe báo cáo vướng mắc liên quan đến khu tái định cư Gò Chai trên địa bàn thành phố Thuận An.

Phòng Quản lý đô thị rà soát, chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Đại diện lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Hòa; Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP (Công ty 3/2), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương, (Công ty IMCO).

15 giờ, họp nghe UBND phường Vĩnh Phú báo cáo việc gây khó khăn cản trở thi công hạ tầng hẻm 01, đường Vĩnh Phú 29.

UBND phường Vĩnh Phú chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Đại diện lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phú; Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước và ông Võ Phi Hùng.

Địa điểmPhòng họp UBND thành phố.

LĐVP: Phong; VP: Hiệp.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy kiểm tra công tác cải cách hành chính; tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác văn thư – lưu trữ năm 2023; Kiểm tra hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần tham dự.

Mời dự: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Thuận An.

Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

VP: Tùng.

Tối

- 17 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy dự Lễ Công bố nhận diện thương hiệu Biwase.

Địa điểm: Khách sạn Becamex thành phố mới (Becamex Hotel New City)

Thứ năm (28/09/2023)

Sáng

- 09 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp nghe báo cáo tình hình, kết quả đấu thầu mua sắm tập trung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động ngành giáo dục và việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- 10 giờ, họp nghe báo cáo tình hình, kết quả đấu thầu mua sắm tập trung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động ngành y tế và việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Cùng dự: Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự Hội nghị Sơ kết Mặt trận 09 tháng năm 2023 và ra mắt thành phố Tổ tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân về các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thuận An.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Kinh tế, Thanh tra; Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; đại diện lãnh đạo UBND phường: An Thạnh, An Phú, Bình Nhâm, Bình Chuẩn, Bình Hòa, Hưng Định, Thuận Giao, Vĩnh Phú, xã An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

VP: Giàu.

- 10 giờ, họp nghe báo cáo tình hình hỗ trợ cấp giấy chứng nhận cho hộ ông Nguyễn Văn Núc (thực hiện bồi thường thu hồi đất trường Tiểu học An Phú 2).

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND phường An Phú.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

VP: Giàu.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn tham dự diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ, số 63/18, đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố Chánh Lộc, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.

- 08 giờ 30, Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị giới thiệu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa Ga liên vận quốc tế Sóng Thần.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Thành ủy.

LĐVP: Phong.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy họp thống nhất với các sở, ngành về thành lập Ban quản lý chợ truyền thống Lái Thiêu, Búng; Vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và thanh toán chi phí có liên quan.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương; lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch; lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu và An Thạnh.

15 giờ 30, họp trao đổi, thống nhất giải pháp cấp kinh phí cho Trạm Chăn nuôi và Thú y trong công tác phòng chống dịch.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản; lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch; Trạm Chăn nuôi Thú y.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

VP: Giàu, Nhân.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn dự phiên họp UBND tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Tối

- 17 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự Chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2023.

Địa điểm: Công viên Bờ kè Gia Long – phường Lái Thiêu.

Thứ sáu (29/09/2023)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Tỉnh ủy tổ chức (theo Công văn số  1526-CV/TU, ngày 22/9/2023 của Tỉnh ủy).

Địa điểm: Hội trường - Trường Chính trị tỉnh.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở khối cơ quan năm 2023.

Địa điểm: Hội Chữ thập đỏ thành phố.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy kiểm tra công tác cải cách hành chính; tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác văn thư – lưu trữ năm 2023; Kiểm tra hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần tham dự.

Mời dự: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Thuận An.

Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thành phố.

VP: Tùng.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn nghe báo cáo Đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Hưng Định; 

09 giờ 30, nghe báo cáo Đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thuận Giao.

Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung và mời Đơn vị tư vấn.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Đại diện lãnh đạo HĐND thành phố; Đại diện lãnh đạo các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Điện lực Thuận An, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND phường Hưng Định, Thuận Giao.

Địa điểmPhòng họp số 2 - UBND thành phố.

LĐVP: Phong; VP: Hiệp.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm nghe đơn vị tư vấn báo cáo Phương án Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy tiếp và làm việc với Đoàn giám sát 988 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Thành ủy.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở khối cơ quan năm 2023.

Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn dự họp Ban Chỉ đạo chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Tối

- 18 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự Chương trình Đêm trăng cổ tích thành phố Thuận An năm 2023.

Địa điểm: Cổng D, Trung tâm mua sắm Aeon Bình Dương Canary. 

Thứ bảy (30/09/2023)


Phó Chánh Văn phòng Lê Thị Kim Liên; La Hồng Phúc trực cơ quan.