Lịch công tác HĐND - UBND Thành phố

Hôm nay, Thứ năm ngày 02/04/2020 của tuần 14

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày 27 tháng 03 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THÀNH PHỐ

TUẦN LỄ TỪ 30/03/2020 – 05/04/2020

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (30/03/2020)

Sáng

- 08 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly phòng chống dịch Virus Covid-19.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm y tế; Chủ  tịch UBND phường Thuận Giao.

Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn họp Ban thường vụ Thị ủy nghe thông qua Đề án nhân sự Đại hội các Chi bộ: Tòa Án, Viện Kiểm Sát, Chi cục Thi hành án, Thanh tra – Tư pháp, Nội vụ, Đoàn thể.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự phiên họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 2019 trên địa bàn tỉnh.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Liên đoàn lao động, Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục - Đào tạo, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động thương binh và xã hội, Đài truyền thanh, Đội quản lý thị  trường số 2, Thị Đoàn, Trung tâm Y tế.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

VP: Tuyền, Tùng.

Thứ ba (31/03/2020)

Sáng

- 8 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn họp Ban thường vụ Thị ủy thông qua dự thảo Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Công an thị xã; Đề án nhân sự Đại hội Chi bộ Liên đoàn Lao động; Đề án nhân sự Đại hội Chi bộ Mặt trận.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19 (cả ngày).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Công an thị xã, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

VP: Giàu, Tùng.

- 07 giờ 30, Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra tiếp dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thị xã.

VP: Thúy.

Chiều

14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm làm việc với ông Trần Văn Mịnh và ông Lu Kiang Sêng liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng giải tỏa thực hiện công trình đường Ven sông Sài Gòn

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung và mời người dân.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thị xã.

VP: Hiệp.

Thứ tư (01/04/2020)

Sáng

- 8 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn họp Ban thường vụ Thị ủy thông qua Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2020; báo cáo công tác xây dựng Hệ thống chính trị quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2020.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Dũng.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Chung cư Bình Dương Tower, phường Thuận Giao.

Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch hội kiến trúc sư tỉnh Bình Dương: Ông Nguyễn Ngọc Văn; Đại diện lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Cảnh sát PCCC, Điện lực; Chủ tịch UBND phường Thuận Giao.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Hiệp.

Thứ năm (02/04/2020)

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương ngày 10/3/2020-ÂL (Theo Thông báo

số 103/TB-UBND ngày 27/3/2020 của UBND thị xã)

Thứ sáu (03/04/2020)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp nghe báo cáo phương án điều chỉnh Tổng thể Quy hoạch chung thành phố Thuận An đến năm 2040    (lần 2).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

VP: Hiệp.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự phiên tòa phúc thẩm vụ án khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Cùng dự: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (số 8, đường 69, phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thứ bảy (04/04/2020)

Sáng

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quí Trọng; La Hồng Phúc trực cơ quan.