Lịch công tác HĐND - UBND Thành phố

Hôm nay, Thứ năm ngày 07/07/2022 của tuần 27

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày 01 tháng 07 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THÀNH PHỐ

TUẦN LỄ TỪ 04/07/2022 – 10/07/2022

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (04/07/2022)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm và Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy Khảo sát các công trình trọng điểm đang thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố. 

Thứ ba (05/07/2022)

Sáng

- 07 giờ 30, Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Phương, TUV, Bí thư Thành ủy tiếp dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UB.MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban HĐND, Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố.

LĐVP: Liên; VP: Thúy, Nam.

- 09 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy họp Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.

Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo thành phố (theo Quyết định số 675-QĐ/TU, ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy).

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Thành ủy.                 

- 09 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy họp Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thành phố Thuận An.

Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo thành phố (theo Quyết định số 254-QĐ/TU, ngày 04/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy).

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Thành ủy.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị sơ kết phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua I – Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố.

Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố Thuận An.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2022; trao giải cuộc thi viết “Phụ nữ Thuận An noi theo gương sáng Bác Hồ”; tổng kết 10 năm việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ Quy định trách nhiệm của Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

Địa điểm: Hội trường Khối Vận.

Thứ tư (06/07/2022)

Sáng

- 07 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh.

(Theo Công văn số 827-CV/TU, ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương tiếp công dân phường Vĩnh Phú (theo lịch tiếp dân của ĐB.HĐND thành phố năm 2022).

Địa điểm: Điểm Tiếp dân  - UBND phường Vĩnh Phú.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hiền họp thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao, Phòng Nội vụ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

LĐVP: Liên, VP: Tuyền.

- đ10 giờ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hiền đi thăm các Hội đồng coi thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022..

Cùng dự: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Địa điểm: tập trung tại UBND thành phố.

LĐVP: Liên, VP: Tuyền.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy dự Lễ ra quân thực hiện công tác Dân vận năm 2022.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa xã An Sơn.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND họp Ban Thường vụ thông qua:

+ Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an thành phố với Đảng ủy xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ Đảng đối với chi bộ Công an và đảng viên thuộc chi bộ Công an xã, phường.

+ Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Thành ủy. 

Thứ năm (07/07/2022)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp trực tuyến triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 1906/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương năm 2022.

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố theo Quyết định số 967/QĐ-UBND, 968/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND thành phố; Đại diện UBND các xã, phường.

Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố.

LĐVP: Phong, CV: Tùng, Hòa.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy họp Hội đồng bồi thường GPMB nghe báo cáo:

- Chứng thư giá đất công trình Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 Đoạn II (từ cầu Ông Bố đến Đại lộ Hữu Nghị), các Khu tái định cư và các công trình trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và thành phố chuẩn bị nội dung và mời Đơn vị tư vấn.

- Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng gói thầu đoạn 10 và gói thầu số 17 công trình Trục thoát nước Bưng Biệp – Suối Cát (theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1837/SKHĐT-TH ngày 28/6/2022) và các dự án trên địa bàn thành phố. Báo cáo phương án di dời Bến đò An Sơn.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thành viên Hội đồng bồi thường là lãnh đạo các đơn vị: UB.MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Hòa, An Thạnh, An Sơn; Đơn vị tư vấn giá đất Thế Hệ Mới.

Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND thành phố.

LĐVP: Phong. VP: Hiệp.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hiền họp Ban Chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân thành phố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Giao Bảo hiểm xã hội thành phố chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân thành phố  gồm lãnh đạo: UB.MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động; lãnh đạo các ngành: Bảo hiểm xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế, Bưu điện, Đài Truyền thanh; UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

LĐVP: Liên, VP: Tuyền.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND họp thông qua một số nội dung:

 + Đề án xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thuận An giai đoạn 2021- 2025.

 + Nghe Viễn thông Bình Dương thông qua dự án lắp đặt Camera và Trung tâm giám sát điều hành thông minh thành phố Thuận An.

 + Sau đó nghe ý kiến kiến nghị của các ngành.

Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung, tài liệu họp (nội dung 1),

Mời dự: Các Ủy viên UBND thành phố và Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Thành Đoàn; UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thành phố.

LĐVP: Phong, Liên; VP: Tuyền, Tùng, Hiệp.        

Thứ sáu (08/07/2022)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác giám sát Quốc hội (cả ngày).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy khảo sát việc xin tồn tại công trình trên đất của các hộ gia đình, cá nhân.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch   họp Chi bộ.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thành phố.

LĐVP và các Chuyên viên.


Thứ bảy (09/07/2022)


Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Phong; La Hồng Phúc trực cơ quan.