Lịch công tác HĐND - UBND Thành phố

Hôm nay, Thứ năm ngày 28/01/2021 của tuần 4

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày 22 tháng 01 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THÀNH PHỐ

TUẦN LỄ TỪ 25/01/2021 – 31/01/2021

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (25/01/2021)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm đối thoại với ông Đỗ Ngọc Thắng về việc đề nghị xem xét lại việc tính thuế tiền sử dụng đất.

Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: UB.MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Chi Cục thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Tổ Trợ giúp pháp lý; Đại diện lãnh đạo: UBND phường Bình Hòa.

- 09 giờ, nghe báo cáo kết quả thẩm tra điều kiện thụ lý đơn của ông Đặng Thanh Duy.

Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tổ Trợ giúp pháp lý; đại diện UBND phường Bình Nhâm.

- 09 giờ 30, nghe báo cáo kết quả xác minh đơn của ông Trần Quốc Tuấn khiếu nại về việc điều chỉnh diện tích đất ở.

Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Tổ Trợ giúp pháp lý; Đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Nhâm.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố.

LĐVP: Liên, VP: Thúy, Giàu, Nam.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương đi thăm đối tượng chính sách và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn phường An Thạnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Mời dự: Thành phần tham dự theo Thông báo số 29/TB-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành phố.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

LĐVP: Liên.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền đi thăm tặng quà các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo Thông báo số 42-TB/TU ngày 14/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Địa điểm: Tập trung tại Thành ủy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự chỉ đạo bàn giao nhiệm vụ của Trưởng phòng Kinh tế.

Địa điểm: Phòng họp UBND thành phố.

Chiều

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự Hội nghị tổng kết hoạt động Đảng bộ Y tế thành phố năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế thành phố.

- 15 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy dự bàn giao nhà Đại đoàn kết.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Vĩnh Phú.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử nghe báo cáo, đề xuất xử lý vướng mắc thống kê dân số.

Chi cục Thống kê chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Công an, Chi cục Thống kê; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an phường: Bình Hòa, Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp UBND thành phố.

LĐVP: Trọng.

Thứ ba (26/01/2021)

Sáng  

- 07 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ vì người nghèo thành phố năm 2020; triển khai kế hoạch vận động Quỹ vì người nghèo năm 2021.

Mời dự: Thành phần tham dự theo Thư mời ngày 19/01/2021 của Thường trực Ban Vận động Quỹ vì người nghèo thành phố.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

LĐVP: Dũng, VP: Nam.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự buổi trao tặng quà tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị Thành ủy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy đi thăm tặng quà các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo Thông báo số 42-TB/TU ngày 14/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Địa điểm: Tập trung tại Thành ủy.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử tiếp dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UB.MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban HĐND, Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố.

LĐVP: Liên.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm đi thăm, tặng quà các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Mời dự: Thành phần tham dự theo Thông báo số 42-TB/TU ngày 14/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

LĐVP: Trọng.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

Cùng dự: Trưởng phòng Tư pháp.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy đi thăm đối tượng chính sách và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn phường Lái Thiêu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Mời dự: Thành phần tham dự theo Thông báo số 29/TB-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành phố.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

Thứ tư (27/01/2021)

Sáng

- 07 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm đi thăm và tặng quà công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện về quê ăn tết và công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hộ khẩu Bình Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 20/01/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng phường Bình Chuẩn.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền đi thăm và tặng quà công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện về quê ăn tết và công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hộ khẩu Bình Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 20/01/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố.

Địa điểm: UBND phường Thuận Giao.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy đi thăm đối tượng chính sách và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn xã An Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Mời dự: Thành phần tham dự theo Thông báo số 29/TB-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành phố.

Địa điểm: Tập trung tại UBND xã An Sơn.

LĐVP: Trọng.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị giao ban công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ và công tác đóng quân canh phòng năm 2020.

Công an phối hợp Ban Chỉ huy quân sự thành phố chuân bị nội dung.

Địa điểm: Hội trường A – Công an thành phố.

LĐVP: Dũng, VP: Nam.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền họp Ban Chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân thành phố.

Giao Bảo hiểm xã hội thành phố chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân thành phố là lãnh đạo UB.MTTQVN thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân; lãnh đạo các ngành: Bảo hiểm xã hội, Giao dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, Chi cục Thuế, Đài Truyền thanh, Trung tâm Y tế, Bưu điện; lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thành phố.

LĐVP: Liên, VP: Tuyền.

Tối

- 17 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự họp mặt tất niên và mừng xuân Tân Sửu năm 2021.

Địa điểm: Trường Quân sự - Quân đoàn 4.

Thứ năm (28/01/2021)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Cùng dự: Trưởng Công an, Trưởng phòng Quản lý đô thị.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương đi thăm, tặng quà các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo Thông báo số 42-TB/TU ngày 14/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm đi thăm tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn phường Lái Thiêu, Vĩnh Phú, Bình Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Mời dự: Thành phần tham dự theo Thông báo số 38/TB-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành phố.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự kỳ họp HĐND phường Lái Thiêu (chuyên đề), khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Địa điểm: UBND phường Lái Thiêu.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để tổng kết hoạt động năm 2020.

Địa điểm: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự Lễ trao quà Tết Tân Sửu 2021 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bình Dương cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố.

Địa điểm: Câu lạc bộ Hưu trí thành phố.

Tối

- 17 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy dự họp mặt tất niên và mừng xuân Tân Sửu năm 2021.

Địa điểm: Cục Hậu cần - Quân đoàn 4.

Thứ sáu (29/01/2021)

Sáng

- 04 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương đi thăm và tặng quà cho đơn vị kết nghĩa Đồn Biên phòng Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Địa điểm: Tập trung tại Khối vận thành phố.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy dự họp thông qua dự thảo Đề án thành lập Đội cơ động xử lý sự cố giao thông và Phương án thí điểm phân luồng, cấm xe theo giờ tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền đi thăm và tặng quà công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện về quê ăn tết và công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hộ khẩu Bình Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 20/01/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị Thành ủy.

Thứ bảy (30/01/2021)

Sáng

- 07 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương tham dự hành trình “Tuổi trẻ vì biên cương Tổ quốc” năm 2021.

Địa điểm: Đồn biên phòng Đắk – Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. 

- Chánh Văn phòng Đoàn Tấn Dũng; La Hồng Phúc trực cơ quan.