Lịch công tác HĐND - UBND Thành phố

Hôm nay, Thứ ba ngày 11/08/2020 của tuần 33

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày 07 tháng 08 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THÀNH PHỐ

TUẦN LỄ TỪ 10/08/2020 – 16/08/2020

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (10/08/2020)

Sáng

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn họp Đoàn cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An trong lĩnh vực xây dựng và đất đai đối với ông Phan Trọng Chung.

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành phần Đoàn cưỡng chế (theo Quyết định số 6032/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An) gồm lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Tư pháp, Thanh tra, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Điện lực Thuận An, Trung tâm Y tế, Đài truyền thanh thành phố, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thành phố.

LĐVP: Trọng, VP: Nhân.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp Thường trực Hội đồng BTGPMB thông qua phương án giá bồi thường, hỗ trợ các công trình: Đường An Thạnh 24, Trục thoát nước Bưng Bịp – Suối Cát (gói thầu số 10), Xây dựng cống kiểm soát triều cường rạch Bình Nhâm, Đường An Thạnh 63-64.

Mời dựĐại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Ban QLDA đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND phường Bình Nhâm, An Thạnh.

Địa điểm: Phòng họp UBND thành phố.

LĐVP: Dũng, VP: Hiệp.

Thứ ba (11/08/2020)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tư pháp thành phố.

Mời dự: Thành viên Hội đồng thi tuyển, Ban coi thi, Ban giám sát, Ban hậu cần kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tư pháp thành phố.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thành phố.

LĐVP: Dũng.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương tiếp dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UB.MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND, Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố.

LĐVP: Liên, VP: Thúy, Nam.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự phiên tòa phúc thẩm trong vụ án khiếu kiện quyết định hành chính theo đơn khởi kiện của ông Nguyễn Tiến Hiền.

Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố.

Địa điểm: Phòng Xét xử số 6 – Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Số 8, đường 69-CL, phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM).

Thứ tư (12/08/2020)

Sáng

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự họp Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai Quy chế phối hợp quản lý, hoạt động, chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện về công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật và khuyến nông.

Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.

Địa điểm:  Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT (cũ) – 60 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND họp xem xét giải quyết các vướng mắc và kiến nghị của các ngành.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm văn hóa thể thao, Đài Truyền thanh.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thành phố.

LĐVP: Dũng,  VP: Nam, Giàu.

Thứ năm (13/08/2020)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Long, phường Vĩnh Phú.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú.

Địa điểm: Phòng họp số 02 – UBND thành phố.

LĐVP: Liên. VP: Thúy.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn dự phiên tòa phúc thẩm trong vụ án khiếu kiện quyết định hành chính xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng theo đơn khởi kiện của ông Đặng Thanh Duy.

Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị.

Địa điểm: Phòng Xét xử số 6 – Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Số 8, đường 69-CL, phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM).

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự họp Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến vụ việc khiếu nại của bà Lưu Thị Rộng, phường Thuận Giao và ông Nguyễn Hoàng Long, phường Vĩnh Phú.

Cùng dự: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, Vĩnh Phú.

Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh Bình Dương.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Thành ủy.

LĐVP: Dũng.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND phường: An Thạnh, An Phú, Bình Nhâm, Bình Chuẩn, Thuận Giao, Vĩnh Phú, Lái Thiêu, xã An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp UBND thành phố.

LĐVP: Trọng, VP: Giàu.

Thứ sáu (14/08/2020)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết giải quyết đơn khiếu nại.

Địa điểmTrụ sở Ban tiếp công dân tỉnh.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp bàn việc đầu tư tuyến cống thoát nước mưa trên đường Bình Chuẩn 66 ra đường ĐT747b của Công ty TNHH Đức Lợi 2.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT; Tổng Công ty Becamex IDC; Đại diện lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn.

Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Địa điểmPhòng họp UBND thành phố.

LĐVP: Dũng, VP: Hiệp.

Thứ bảy (15/08/2020)

Sáng

- Phó Chánh Văn phòng Lê Thị Kim Liên; La Hồng Phúc trực cơ quan.