Lịch công tác HĐND - UBND Thành phố

Hôm nay, Thứ tư ngày 03/06/2020 của tuần 23

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày 29 tháng 05 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THÀNH PHỐ

TUẦN LỄ TỪ 01/06/2020 – 07/06/2020

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (01/06/2020)

Sáng

- 08 giờ 30 phút, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm làm việc với Chủ đầu tư dự án nhà ở.

- 09 giờ, làm việc Công ty Xây dựng 44 về việc xây dựng Khu nhà ở cán bộ - công nhân viên Thủy Lợi 44 (Khu 2).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị; Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, Bình Hòa.

Địa điểm: Phòng họp – UBND thành phố.

LĐVP: Dũng; VP: Hiệp.

 - 10 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch phường Thuận Giao - dự án Khu nhà ở phức hợp A&B.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND phường Thuận Giao.

Địa điểm: Phòng họp – UBND thành phố.

LĐVP: Dũng; VP: Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trước kỳ họp giữa năm 2020.

Địa điểm: UBND phường Bình Nhâm.

- 7 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trước kỳ họp giữa năm 2020.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị.

 Địa điểm: UBND phường Vĩnh Phú.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm  kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình và khảo sát giải phóng mặt bằng Xây dựng mới đường Hưng Định 15.

Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, Hưng Định.

- 13 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự Đại hội Chi bộ Bảo hiểm xã hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Địa điểm: Trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Thuận An.

- 13 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trước kỳ họp giữa năm 2020.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

 Địa điểm: UBND phường Hưng Định.

- 13 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trước kỳ họp giữa năm 2020.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa phường An Thạnh.

Thứ ba (02/06/2020)

Sáng 

- 07 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thành phố.

- 7 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trước kỳ họp giữa năm 2020.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị.

 Địa điểm: UBND phường Thuận Giao.

- 7 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trước kỳ họp giữa năm 2020.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Công an thành phố.

 Địa điểm: UBND phường Lái Thiêu.

- 07 giờ 30, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy tiếp dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UB.MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban HĐND, Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố.

LĐVP: Liên, VP: Thúy, Nam.

- 7 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trước kỳ họp giữa năm 2020.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường và Quản lý đô thị.

Địa điểm: UBND phường An Phú.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự Đại hội Đảng bộ Y tế, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế thành phố.

Chiều

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn dự Đại hội Chi bộ Kho bạc, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Địa điểm: Trụ sở Kho bạc thành phố.

- 14 giờ , Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử họp triển khai Tiểu đề án 2 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Công an, Tư pháp; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an và Công chức Tư pháp – Hộ tịch các phường: Bình Hòa, Thuận Giao, Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

LĐVP: Trọng, VP: Giàu.

Thứ tư (03/06/2020)

Sáng

 

- 07 giờ 30 phút, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử nghe báo cáo thống nhất hướng xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích đất thuộc hành lang an toàn công trình.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

- 08 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Kinh tế, Thanh tra; Chủ tịch UBND phường: An Phú, An Thạnh, Bình Nhâm, Bình Chuẩn, Thuận Giao, Vĩnh Phú, Hưng Định, xã An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

LĐVP: Trọng, VP: Giàu.

- 07 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự trao tặng quà cho hộ nghèo (theo chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các sở, ban, ngành thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo).

Địa điểm: Trung tâm Chính trị Thành ủy.

Thứ năm (04/06/2020)

Sáng

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại phường Lái Thiêu.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ.

Địa điểm: UBND phường Lái Thiêu.

LĐVP: Trọng, VP: Tùng.

- 07 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam 06/6 (Theo Thông báo số 159/TB-UBND ngày 27/5/2020 của UBND thành phố).

Chiều

- 14 giờ 00, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị trực tuyến phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 05/2020 mở rộng thông qua các nội dung: Báo cáo chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 5/2020 và Chương trình làm việc tháng 6/2020 của UBND tỉnh; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019; phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019, đề xuất giải pháp nâng cao Chỉ số những năm tiếp theo.

Mời dự: Thường trực HĐND thành phố; Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Nội vụ, Tư pháp, Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đài Truyền thanh thành phố, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Kho bạc, Chi cục Thuế, Bưu điện; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thành phố.

VP: Tùng.

- 14 giờ 00, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự họp Chi bộ Tổng hợp- Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc/Công an thành phố.

Địa điểm: Hội trường B – Công an thành phố.

Thứ sáu (05/06/2020)

Sáng

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại phường Vĩnh Phú.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ.

Địa điểm: UBND phường Vĩnh Phú.

LĐVP: Trọng, VP: Tùng.

- 08 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền tham dự diễn tập phiên án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại Công ty TNHH Great Eastern Resins Industrial Việt Nam.

Địa điểm: Số 8 Đường số 17, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An.

Chiều

- 14 giờ 00, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự Đại hội Chi bộ Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Địa điểm: Trụ sở Phòng Lao động – Thương Binh – Xã hội.

Thứ bảy (06/06/2020)

Sáng

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quí Trọng; La Hồng Phúc trực cơ quan.