Lịch công tác HĐND - UBND Thành phố

Hôm nay, Thứ năm ngày 29/07/2021 của tuần 30

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày 23 tháng 07 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THÀNH PHỐ

TUẦN LỄ TỪ 26/07/2021 – 01/08/2021

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (26/07/2021)

Sáng

- 06 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021).

- 07 giờ 15, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND viếng Thuận An Hòa.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy cùng với Đoàn của tỉnh đi thăm và tặng quà 02 gia đình chính sách địa bàn phường Lái Thiêu.

Cùng dự: Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Lái Thiêu.

Thứ ba (27/07/2021)

 

- Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch.

* Chiều 16 giờ hàng ngày, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng dự: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thành phố.

LĐVP.

Thứ tư (28/07/2021)

 

- Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch.

* Chiều 16 giờ hàng ngày, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng dự: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thành phố.

LĐVP.

Thứ năm (29/07/2021)

 

- Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch.

* Chiều 16 giờ hàng ngày, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng dự: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thành phố.

LĐVP.

Thứ sáu (30/07/2021)

 

- Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch.

* Chiều 16 giờ hàng ngày, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng dự: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thành phố.

LĐVP.

Thứ bảy (31/07/2021)

 

- Phó Chánh Văn phòng Lê Thị Kim Liên; La Hồng Phúc trực cơ quan .

* Lưu ý: Các cuộc họp, hội nghị phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố.