Lịch công tác HĐND - UBND Thành phố

Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/04/2021 của tuần 16

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày 16 tháng 04 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THÀNH PHỐ

TUẦN LỄ TỪ 19/04/2021 – 25/04/2021

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (19/04/2021)

Sáng

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương khảo sát công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Thuận An.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban QLDA đầu tư và xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thành phố.

LĐVP: Dũng; VP: Tùng, Hiệp.

Thứ ba (20/04/2021)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hội đồng bầu cử Quốc gia kiểm tra, giám sát về công tác đảm bảo An ninh, trật tự và Y tế trong cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố.

Mời dự: Đồng chí Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Thành viên UBBC thành phố theo Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND thành phố; Thành viên Tiểu ban an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội theo Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 22/02/2021 của UBBC thành phố; Thành viên Tiểu ban Y tế theo Quyết định số 25/QĐ-UBBC ngày 26/3/2021 của UBBC thành phố; đại diện lãnh đạo Đài Truyền thanh thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử, Thường trực UBBC phường Lái Thiêu, phường Bình Chuẩn; Chủ tịch UBBC các xã, phường: An Sơn, An Phú, An Thạnh, Bình Hòa, Bình Nhâm, Hưng Định, Thuận Giao, Vĩnh Phú.

Phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu họp.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

LĐVP: Dũng; VP: Tuyền, Nam.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Úy tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thành phố.

VP: Hiệp.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử tiếp dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: UB.MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban HĐND, Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố.

LĐVP: Liên, VP: Thúy.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự buổi làm việc giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh Xây dựng và Dịch vụ Tư vấn Phú Quang và ông Mai Tâm Bằng về việc hỗ trợ đất thuộc quy hoạch Dự án Khu dân cư Phú Quang.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; Đại diện lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phú.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố.

LĐVP: Liên, VP: Thúy, Hiệp.

Thứ tư (21/04/2021)

Nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 năm 2021)

theo Thông báo số 357/TB-UBND ngày 08/4/2021 của UBND thành phố

Thứ năm (22/04/2021)

Sáng

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, đại diện lãnh đạo UBND phường: An Thạnh, Bình Nhâm, Lái Thiêu, Hưng Định, Vĩnh Phú, Thuận Giao, xã An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp UBND thành phố.

LĐVP: Trọng, VP: Giàu.

Chiều

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 5 – khóa XII (mở rộng).

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

LĐVP: Dũng; 02 Phó Ban HĐND.

Thứ sáu (23/04/2021)

Sáng

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự hội nghị triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Công an thành phố chuẩn bị nội dung và tài liệu Hội nghị.

Mời dự: Đại diện: Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo phòng PC07, PV01 – Công an tỉnh; Thường trực Thành ủy; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thành phố; Thành viên Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH thành phố theo Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố; đại diện chỉ huy các Đội nghiệp vụ Công an thành phố; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, phường (giao UBND các xã, phường mời dự).

Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố.

LĐVP: Dũng; VP: Nam.

Thứ bảy (24/04/2021)

Sáng

- Phó Chánh Văn phòng Lê Thị Kim Liên; La Hồng Phúc trực cơ quan.

Chủ nhật (25/04/2021)

Tối

- 18 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự Chương trình “Em là mầm non của Đảng”.

Địa điểm: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thành phố.