Lịch công tác HĐND - UBND Thành phố

Hôm nay, Thứ tư ngày 21/10/2020 của tuần 43

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày 16 tháng 10 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THÀNH PHỐ

TUẦN LỄ TỪ 19/10/2020 – 25/10/2020

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

Thứ hai (19/10/2020)

Sáng

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND giải quyết công việc tại cơ quan.

Chiều

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử khảo sát các công trình phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế.

Thứ ba (20/10/2020)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp Hội đồng BTHT giải phóng mặt bằng thông qua các phương án bồi thường, hỗ trợ các công trình Xây dựng mới tuyến đường An Thạnh 51 (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến đường Thạnh Bình) (đợt 2), phường An Thạnh; mồ mả công trình Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đức (đợt 3), phường Lái Thiêu; công trình Trục thoát nước Chòm Sao – Suối Đờn, phường Hưng Định (bổ sung); mồ mả công trình Trường Tiểu học Hưng Lộc (đợt 11), phường Hưng Định; công trình Khu Trung tâm Văn hóa Thể thao Tổng hợp Thuận An (đợt 5), phường Lái Thiêu; dự toán bảng hiệu Alu công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 743 (đoạn từ Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần); công trình Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn.

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Chi cục thi hành án dân sự thành phố, UB.MTTQVN, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ; Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Ban QLDA đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND phường An Thạnh, Lái Thiêu, Hưng Định.

09 giờ 30, nghe báo cáo phương án giá công trình Bưng Biệp - Suối Cát, Đại lộ Bình Dương và các công trình trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố mời đơn vị tư vấn.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo Ban Quản lý dự án ĐTXD, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Chủ tịch UBND các phường Bình Chuẩn, Thuận Giao và An Thạnh (09 giờ 30).

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

LĐVP: Dũng, VP: Hiệp.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị triển khai Dự án Phát triển vùng cây ăn quả đặc sản gắn với du lịch sinh thái vùng phía Nam tỉnh Bình Dương và Dự án Xây dựng chuỗi sản xuất rau an toàn vùng phía Nam tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 – 2021.

Địa điểm: Hội trưởng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) 60 Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một.

- 07 giờ 30, Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố dự xét duyệt chính trị, chính sách gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cấp thành phố.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương (phụ trách địa bàn thành phố Thuận An); Thành phần tham dự theo Kế hoạch số 2714/KH-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch Hội đồng NVQS các xã, phường triệu tập thành phần cấp xã: phường Bình Chuẩn (07 giờ 30 đến 09 giờ 40); phường An Phú (09 giờ 50 đến 11 giờ).

Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự thành phố.

- 07 giờ 30, Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra tiếp dân.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UB.MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban HĐND, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố.

LĐVP: Liên, VP: Thúy, Nam.

Chiều

- 13 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự xét duyệt chính trị, chính sách gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cấp thành phố.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương (phụ trách địa bàn thành phố Thuận An); Thành phần tham dự theo Kế hoạch số 2714/KH-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch Hội đồng NVQS các xã, phường triệu tập thành phần cấp xã: phường Bình Hòa (13 giờ 30 đến 15 giờ 15); phường Thuận Giao (15 giờ 25 đến 16 giờ 30).

Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự thành phố.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 16 (thường lệ cuối năm 2020) – HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Mời dự: Lãnh đạo: 02 Ban HĐND, UBMTTQ VN thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch.

Địa điểm: Phòng họp UBND thành phố.

LĐVP: Liên.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự làm việc với CLB Hưu trí tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thành ủy.

Thứ tư (21/10/2020)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền họp Ban Thường vụ Thành ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thành ủy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phòng không nhân dân giai đoạn 2016-2020.

Địa điểm: Hội trường A - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- 07 giờ 30, Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố dự xét duyệt chính trị, chính sách gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cấp thành phố.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương (phụ trách địa bàn thành phố Thuận An); Thành phần tham dự theo Kế hoạch số 2714/KH-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch Hội đồng NVQS các xã, phường triệu tập thành phần cấp xã: phường Lái Thiêu (07 giờ 30 đến 09 giờ 50); xã An Sơn (10 giờ đến 11 giờ).

Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự thành phố.

Chiều

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự trao nhà Đại đoàn kết tại phường An Thạnh.

Địa điểm: Tập trung tại UBND Phường An Thạnh.

- 13 giờ 30, Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố dự xét duyệt chính trị, chính sách gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cấp thành phố.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương (phụ trách địa bàn thành phố Thuận An); Thành phần tham dự theo Kế hoạch số 2714/KH-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch Hội đồng NVQS các xã, phường triệu tập thành phần cấp xã: Vĩnh Phú (13 giờ 30 đến 14 giờ 50); phường Bình Nhâm (15 giờ đến 16 giờ 30).

Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự thành phố. 

Thứ năm (22/10/2020)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND họp thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2020; thông qua điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thuận Giao.

Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Ủy viên UBND thành phố; Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thành phố.

LĐVP: Liên, CV: Tuyền.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự Đại hội Ban liên lạc Nữ kháng chiến thành phố Thuận An, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

- 07 giờ 30, Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố dự xét duyệt chính trị, chính sách gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cấp thành phố.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương (phụ trách địa bàn thành phố Thuận An); Thành phần tham dự theo Kế hoạch số 2714/KH-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch Hội đồng NVQS các xã, phường triệu tập thành phần cấp xã: phường An Thạnh (07 giờ 30 đến 09 giờ 50); phường Hưng Định (10 giờ đến 11 giờ).

Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự thành phố. 

Chiều

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự giám sát việc sử dụng biên chế và hợp đồng đối với trường học trên địa bàn thành phố Thuận An.

Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 05/10/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Địa điểm: Phòng Giáo dục vào Đào tạo thành phố.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thành ủy.

LĐVP: Liên.

Thứ sáu (23/10/2020)

Sáng

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử nghe báo cáo đề xuất giải quyết đơn xin thành lập chợ tạm Bình Nhâm của bà Nguyễn Phượng Hải; gia hạn chợ Bình Thuận 2, phường Thuận Giao.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; Đại diện lãnh đạo UBND phường: Bình Nhâm, Thuận Giao.

Địa điểm: Phòng họp UBND thành phố.

LĐVP: Trọng, CV: Giàu.

Thứ bảy (24/10/2020)

Sáng

- Chánh Văn phòng Đoàn Tấn Dũng; La Hồng Phúc trực cơ quan.