Góp ý dự thảo văn bản

Stt Tiêu Đề Loại Văn Bản Lĩnh Vực File Đính Kèm Ngày Kêt Thúc
1 test an phú Nghị định Cán bộ công chức trong tỉnh 22/05/2018
2 vvvvvvvvv Nghị định Cán bộ công chức trong tỉnh 23/05/2018
3 ffgfg Nghị định Cán bộ công chức trong tỉnh 07/06/2018
4 fgf Nghị định Cán bộ công chức trong tỉnh 01/05/2018
5 mmmmmmm Nghị định Cán bộ công chức trong tỉnh 01/05/2018

Xem văn bản dự thảo theo ngày

Số lượt truy cập

0 0 0 5 6 7 9 4 8