Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Tư (24/04/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Tổng kết công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn phường Vĩnh Phú (Đề án 06)

 

Chiều ngày 24/4/2024, UBND phường tổ chức Tổng kết công tác PCCC&CNCH năm 2023 và Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn phường Vĩnh Phú (Đề án 06)

 

Tham dự Hội nghị, có ông Võ Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy - chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, Bà Đào Thị Ngọc Vân – P.CT HĐND phường, ông Nguyễn Thiện Tân – P.CT UBND phường cùng các ông/bà là thành viên các Ban chỉ đạo PCCC&CNCH, Tổ đề án 06 phường. Tham dự Hội nghị có các ngành, đoàn thể, các ông bà là bí thư, trưởng/phó khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, BVDP, dân phố, lực lượng thường trực và nhân dân trên địa bàn phường Vĩnh Phú.

Tại Hội nghị, Đại úy Đặng Minh Được – Phó trưởng công an phường thông qua báo cáo tóm tắt công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn phường Vĩnh Phú (Đề án 06)

Hội nghị nghe ý kiến chỉ đạo của ông Võ Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy - chủ tịch Hội đồng nhân dân phường chỉ đạo về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn phường, tập trung công tác tuyên truyền đến nhân dân không tự ý đốt cỏ, rác dễ gây cháy lan; tiếp tục thực hiện tốt đề án 06, tăng cường công tác làm sạch dữ liệu dân cư; các ý kiến đóng góp của bí thư các chi bộ, các khu phố về trang bị các công cụ, dụng cụ cần thiết cho khu phố trong công tác PCCC tại chỗ.

Ông Nguyễn Thiện Tân – P.CT UBND tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ngành, đoàn thể, khu phố và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy phường. UBND phường chỉ đạ công an phường tiếp tục thực hiện công tấc tham mưu và làm tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1/ Công tác thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn phường Vĩnh Phú

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biển pháp luật về Đề án 06: lợi ích đem lại và quy trình cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản định danh, điện tử... đến đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm, chủ động tham gia thực hiện

- Quán triệt đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh, an toàn trên không gian mạng; thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, xử lý sự cố;

- Tiếp tục thực hiện hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đối với các thủ tục hành chính; triển khai thực hiện hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án 06 theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến; nhân rộng các mô hình điểm đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trên toàn phường.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng thẻ Căn cước công dân trong, các tiện ích khác được tích họp trên ứng dụng VNeID trong thực hiện các thủ tục hành chính.

- Tiếp tục mời công dân thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho công dân trên địa bàn phường; tham mưu triển khai hiệu quả Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ sử dụng tài khoản định danh điện tử trong giao dịch điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID, Căn cước công dân gắn chip thay thế các giấy tờ trong giao dịch theo quy định của pháp luật; trải nghiệm các tiện ích được phát triển trên ứng dụng VNeID như dịch vụ cư trú, thương mại điện tử, tố giác tội phạm...

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan trong làm sạch dữ liệu chuyên ngành; chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung thông tin, đặc biệt là số định danh cá nhân vào cơ sở dữ liệu chuyện ngành phục vụ đồng bộ, kết nối với CSDLQG về DC, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu để kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu dân cư. Tiếp tục thực hiện số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch đảm bảo xác thực, kết nối với CSDLQG về DC.

2/ Về công tác PCCC & CNCH:

-  Tăng cường công tác tuyên truyền PCCC trong nhân dân, đặc biệt trong tình hình hiện nay đang là mùa hanh khô, tuyên truyền nhân dân không tự đốt rác, cỏ khô dễ gây cháy lan. Hiện nay các vụ cháy trên địa bàn phường chủ yếu là do người dân đốt rác dẫn đến cháy lan, nên công an tâp trung tuyên truyền, kiểm tra các điểm đất hoang dễ gây cháy, nổ.

- Công an phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường; các cơ sở có dấu hiệu mất an toàn và các cơ sở có nguy cơ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng nằm xen lẫn trong các khu dân cư, yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm túc các điều kiện an toàn PCCC, đặc biệt là biện pháp chống cháy lan, cháy lớn, việc trang bị phương tiện và duy trì công tác ứng trực, khả năng xử lý, chữa cháy, cứu nạn của lực lượng tại chỗ. Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về PCCC.

- Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất nhỏ, lẻ trong các khu dân cư và người dân làm việc, sinh hoạt trong các cơ sở này.

- Tập trung cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân phát sinh cháy, nổ, tai nạn thương tích; hướng dẫn các biện pháp chữa cháy tại chỗ, ngay từ ban đầu, kỹ năng thoát nạn và sơ cứu ban đầu đối với người bị nạn trong các vụ cháy, nổ, tai nạn thương tích; thông báo số điện thoại gọi CC&CNCH theo số máy báo cháy 114.

- Kịp thời đưa tin, phản ánh các vụ cháy, nổ, tai nạn phức tạp, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội để định hướng dư luận, không để đưa tin sai lệch về bản chất vụ việc, gây phức tạp tình hình

- Thực hiện nghiêm hướng dẫn việc tổ chức thực hiện của Công an phường trong công tác tham mưu UBND phường thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH nói chung và trong công tác PCCC&CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nói riêng.

- Kiểm tra 100% các cơ sở, công ty nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND phường.

                                                                                                                                                                                                                        KIM PHỤNG