Tin Đảng ủy

Thứ Ba (16/05/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Đảng ủy phường Vĩnh Phú tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 15/5/2023, Đảng ủy phường Vĩnh Phú tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội trường UBND phường Vĩnh Phú.

Tham dự chương trình có đ/c Dương Thúy Huyền - UVTV - Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị Thuận An - Phụ trách đơn vị phường Vĩnh Phú, đồng chí Lương Minh Tân - ThUV - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Huỳnh Thị Thu Thủy, ThUV - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí Trương Thị Hồng Diệu - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra thành ủy, đồng chí Võ Thanh Quan, ThUV - Bí thư Đảng ủy - CT. HĐND phường, đồng chí Trần Thanh Sang, PBTTT Đảng ủy - Trưởng Khối vận phường, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Châu, PBT - Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, trưởng, phó các ngành, đoàn thể phường, CBCC và NHĐKCT phường, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc, các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 và cá cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022) và toàn thể đảng viên đảng bộ phường cùng tham dự chương trình.

Ảnh: Đ/c Dương Thúy Huyền - UVTV - Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị Thuận An - Phụ trách đơn vị phường Vĩnh Phú phát biểu lãnh đạo, chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 10/4/2023 của Đảng ủy phường Vĩnh Phú về sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy Thuận An. Đảng ủy phường tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường trong giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ còn lại. Đồng thời khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường giữa nhiệm kỳ 2020-2025, các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2018-2022.

Ảnh: Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022) cấp tỉnh khen

Trong buổi hội nghị, các đồng chí tham dự chương trình cũng đã được nghe thông qua báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Trong những năm qua, Đảng ủy phường Vĩnh Phú luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, triển khai và thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. An ninh chính trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, để minh họa thêm những nội dung đã đạt được có 02 bài phát biểu tham luận xoay quanh công tác tuyền truyền vận động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương và những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện Đề án 06 và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường để làm rõ thêm các nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết, 01 ý kiến phát biểu đóng góp cho báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ để đánh giá sâu hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, địa phương.

Ảnh: Khen thưởng các tập thể xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị này, Đảng ủy phường cũng đã được tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của đ/c Dương Thúy Huyền - UVTV - Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị Thuận An - Phụ trách đơn vị phường Vĩnh Phú và nghiêm túc thực hiện để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong giữa nhiệm kỳ còn lại.

Nhân hội nghị sơ kết, Đảng ủy phường Vĩnh Phú khen thưởng 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên, giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tỉnh ủy khen thưởng 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022) và thành ủy khen thưởng 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022).