Cải cách hành chính

Thứ Hai (24/06/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phường Vĩnh Phú: Thực hiện mô hình Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến lưu động trên địa bàn phường Vĩnh Phú năm 2024


Với phương châm thực hiện xã hội số, chính quyền số, công dân số, UBND phường Vĩnh Phú đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn phường. Đưa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào trong thực tiễn.

UBND phường Vĩnh Phú xây dựng kế hoạch số 504/KH-UBND ngày 17/6/2024 về  Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến lưu động trên địa bàn phường Vĩnh Phú năm 2024

Mục đích: Đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Tăng cường tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại.

- Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến từng nhà dân với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà

- Mỗi hộ dân đều nắm được cách sử dụng, thực hiện dịch vụ công trực tuyến

- Xây dựng đội ngũ tuyên truyền vững kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu trong công tác hướng dẫn, tuyên truyền người dân thực hiện, đảm bảo có hiệu quả, không hình thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương.

Nội dung cách thực hiện: Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến lưu động trực tiếp cho người dân

  Thành lập Đội hướng dẫn thực hiện lưu động, đến trực tiếp các khu phố, khu dân cư, chung cư để hướng dẫn người dân thực hiện. Đội hướng dẫn là Cán bộ, công chức, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường, đội tình viên, tổ công nghệ số cộng đồng.

Qua thực hiện, mô hình được người dân quan tâm rất nhiều, hưởng ứng và mong có nhiều mô hình, sáng kiến để nhân dân được thuận lợi trong quá trình tiếp cận các chủ trương của nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Phương Oanh – Chủ cơ sở trọ khu phố Trung cho biết: Hiện nay thực hiện các thủ tục đăng ký tạm trú cho người đến trọ đều phải thực hiện trực tuyến, bản thân tôi chưa nắm được cách thực hiện nên còn khó khăn trong việc đăng ký cho người ở trọ. Qua đội hướng dẫn của phường hướng dẫn trực tiếp tại khu phố, tôi nắm được cách thức hiện, sau này chỉ cần ở nhà cũng có thể nộp hồ sơ, đây quả thật là điều rất tiện lợi cho người dân, không phải đến cơ quan xếp hàng chờ đợi.

Bà Huỳnh Anh Đào – khu phố Hòa Long cho biết: tôi muốn đăng ký trích lục khai sinh cho con tôi vào lớp 1, tôi biết thực hiện dịch vụ công nộp hồ sơ trên mạng thông qua trang thông tin điện tử và trang zalo của phường, có các bước hướng dẫn cụ thể, tôi thực hiện làm theo và được tiếp nhận, trả kết quả mà không phải đến cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ. Nay UBND phường tiếp tục cử cán bộ đến khu phố hướng dẫn thực hiện, tạo điều kiện cho mọi người dân đều nắm được cách nộp hồ sơ trực tuyến, đây là đều nhân dân mong muốn khi cơ quan nhà nước có nhiều biện pháp để người dân tiếp cận với chủ trương của nhà nước hơn.

Kết quả thực hiện mô hình tuyên truyền thực hiện dịch vụ công lưu động tại các khu phố, hướng dẫn tạo tại khoản 158 người, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến 23 người.Hình ảnh: Đội tuyên truyền hướng dẫn thực hiện DVC lưu động tại khu phố Trung, phường Vĩnh Phú


(Hình ảnh: Đội hướng dẫn thực hiện DVC lưu động hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ)

  • Thông qua mô hình, Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu – CT UBND phường cho biết: Với phương châm xây chính quyền điện tử, chính quyền số, mỗi một người dân đều là công dân số, đưa chủ trưởng, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với từng người dân. UBND phường xây dựng “chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ, góp phần quan trọng trong xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Chính vì vậy, Đảng bộ, chính quyền phường Vĩnh phú luôn đặt mục tiêu hướng đến người dân, lấy dân làm gốc, xây dựng các mô hình, sáng kiến, phương pháp cách làm có lợi cho người dân nhất.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục duy trì các mô hình đã thực hiện có hiệu quả, được người dân đồng tình thực hiện; phát huy và tìm kiếm các mô hình mới, nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

                                                           KIM PHỤNG

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 0 4 1 2 8 6 1