Bộ máy tổ chức

Thứ Tư (25/04/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 19045

Cỡ chữ:

Sơ đồ tổ chức cơ quan khối đoàn thể

 

 

 

 

 

 

Cơ quan Khối đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt trận tổ quốc

 

 

 

Phone: 0274 - 3755122 / Email:   mttqvn.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn thanh niên

 

 

 

Phone: 0274 – 3755115 / Email:  thidoan.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên đoàn Lao động

 

 

 

Phone: 0274 – 3755125 / Email:  ldld.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

 

 

Phone: 0274 – 3755114 / Email:  hpn.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Nông dân

 

 

 

Phone: 0274 - 3755144 / Email:  

 

 

 

 

 

 

 

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

Phone: 0274 – 3755259 / Email: ctd.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Đông y

 

 

 

Phone: 0274 – 3755459 / Email:  hoidongy.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Người cao tuổi

 

 

 

Phone: 0274 – 3761520 / Email:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Cựu chiến binh

 

 

 

Phone: 0274 - 3761285 / Email:  hoiccb.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu lạc bộ Hưu trí

 

 

 

Phone: 0274 – 37 / Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Người mù

 

 

 

Phone: 0274 – 3746143 / Email: hoinguoimuthixathuananbd@gmai.com

 

 

 

 

 

Các tin bài khác: