Bộ máy tổ chức

Thứ Tư (25/04/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 20212

Cỡ chữ:

Sơ đồ tổ chức cơ quan khối Đảng

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH ỦY  THUẬN AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan Khối đảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng thành ủy

 

 

 

 

 

Phone: 0274 - 3755223 / Email: thiuythuanan@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ủy ban kiểm tra

 

 

 

 

 

Phone: 0274 - 3755141 / Email: ubkt.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Tổ chức

 

 

 

 

 

Phone: 0274 - 3755117 / Email: tochuc.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Dân vận

 

 

 

 

 

Phone: 0274 - 3756980 / Email: danvan.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo

 

 

 

 

 

Phone: 0274 - 3755147 / Email: tuyengiao.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

 

 

 

 

 

Phone: 0274 - 3743680 / Email: trungtambdct.ta@binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy Xã – Phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy Xã An Sơn

 

 

 

 

 

Phone: 0274 - 3823322 / Email: @binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy Phường An Phú

 

 

 

 

 

Phone: 0274 - 3713407 / Email: @binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy Phường An Thạnh

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3748678 / Email: @binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy Phường Bình Chuẩn

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3740438 / Email: @binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy Phường Bình Hòa

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3783725 / Email: @binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy Phường Bình Nhâm

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3756616 / Email: @binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy Phường Hưng Định

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3720288 / Email: @binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy Phường Lái Thiêu

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3756437 / Email: @binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy Phường Thuận Giao

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3716412 / Email: @binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy Phường Vĩnh Phú

 

 

 

 

 

Phone: 0274 – 3785013 / Email: @binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin bài khác: