VB Xử lý, Phản hồi kiến nghị

Stt Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành