Tin hoạt động

Thứ Ba (17/07/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 131

Cỡ chữ:

HĐND phường An Thạnh tổ chức kỳ họp lần 7 HĐND phường An Thạnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại kỳ họp các đại biểu đã được đại diện HĐND phường thông qua báo cáo hình hoạt động của HĐND, UBND phường 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND phường về nội dung, chương trình kỳ họp; báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017, báo cáo tình hình, kết quả thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình về kết quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2018; Thông báo về hoạt động của Mặt trận tổ quốc VN phường và các đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; các báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế xã hội và Ban pháp chế HĐND phường về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND phường trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND phường khóa XI; cùng các Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND phường 6 tháng cuối năm 2018; tổ chức các kỳ họp thường lệ; nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018; việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2019; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

6 tháng đầu năm 2018 HĐND phường đã tổ chức các kỳ họp đúng theo luật định, phối hợp UBMTTQVN phường tổ chức 21 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp 18 lượt công dân và hướng dẫn 18 trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền đến cơ quan khác, tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề đối với UBND phường về kết quả triển khai và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng phường văn minh đô thị, giám sát kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp lần 6 của HĐND phường và giám sát đối với BCH công an phường về việc thực hiện tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn phường.

Bên cạnh đó HĐND phường cũng tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của UBND phường về các vấn đề cử tri tại kỳ họp. Đồng thời là phát biểu Chủ tịch UBND phường về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong thời giann tới./.

                                                                                                     Ngọc Như

Các tin bài khác: