Tin hoạt động

Thứ Hai (09/07/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 236

Cỡ chữ:

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TX Thuận An lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023


Ảnh: Toàn cảnh đại hội đại biểu Hội Nông dân TX Thuận An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.


Hòa cùng sự phát triển của TX, nhiệm kỳ qua hội nông dân TX Thuận An tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên và phát triển hội gắn với công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 543 hội viên nâng tổng số hội viên đến nay là gần 3700  hội viên, bình quân mỗi năm kếp nạp được hơn 100 hội viên, vượt 6,8% so với nghị quyết đại hội X đề ra.

Trong 5 năm qua, trên địa ban TX tích cực hưởng ứng và nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi góp phần cung ứng nhiều nông sản sạch phục vụ cho người tiêu dùng, tăng thu nhập kinh tế gia đình cho hội viên. Điển hình như việc cải tạo, nâng cao chất lượng vườn cây ăn trái Lái Thiêu gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch sinh thái giai đoạn 2010-2015, đã mang lại hiệu quả nhất định. Trong đó, có hơn 1.800 hộ dân đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ vườn cây ăn trái với tổng diện tích 506 ha.

Với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững hội đã thật sự tạo được khí thế sôi nổi, đoàn kết gắn bó trong hội viên, nông dân. Bình quân hàng năm, số hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt trên 80%. Trong đó, số nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đến năm 2017 là 2.267, chiếm 70% số hộ đăng ký.


Ảnh: Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho hội trong nhiệm kỳ 2012-2017.


Tại đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023, thống nhất bầu ban chấp hành mới gồm 19 đồng chí tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của hội trong suốt nhiệm kỳ.

Dịp này, UBND TX Thuận An đã khen thưởng cho 9 tập thể và 14 cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho hội trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Công Danh – Minh Trí