Tin hoạt động

Thứ Hai (09/07/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 245

Cỡ chữ:

Phường Bình Nhâm: Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội

Nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, phường đã tích cực quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân nhất là hộ nghèo cận nghèo, gia đình khó khăn. Trong đó, phường tích cực phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như tranh thủ các nguồn vốn do trên hỗ trợ.

Qua đó, phường đã tạo điều kiện xét cho 708 hộ vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với số tiền trên 10 tỷ 280 triệu đồng để giúp người dân đầu tư phát triển kinh tế gia đình; đồng thời giúp cho 35 hộ vay với tổng số tiền 126 triệu đồng, phụ nữ nghèo được giúp 67 chị số tiền trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội nông dân phường vận động quỹ hỗ trợ Nông dân và xét cho 22 hội viên với số tiền 110 triệu đồng và từ vốn của Hội nông dân tỉnh xét hỗ trợ cho 30 hội viên vay số tiền 900 triệu đồng.

Ngoài ra, phường còn vận động Công ty TNHH MTV xổ số Bình Dương xây tặng 1 nhà Đại đoàn kết cho hộ Bà Phạm Thị Thùy Dương ngụ khu phố Bình Phước.

 HỒNG ÂN