Tin hoạt động

Thứ Ba (05/06/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 126

Cỡ chữ:

Phường Vĩnh Phú: Hội nghị tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình


Ảnh: Ông Mai Văn Thuỷ, phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tx Thuận An tuyên truyền tại hội nghị.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe ông Mai Văn Thuỷ, phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tx Thuận An phổ biến nội dung trọng tâm như: giới thiệu tổng quát về Luật BHXH, Luật BHYT. Những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Các chế độ, chính sách, quyền lợi cơ bản được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, mức đóng - phương thức đóng, đối tượng, quy trình, hồ sơ, thủ tục tham gia....


Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Thông qua Hội nghị, các cán bộ, cộng tác viên làm công tác BHXH, BHYT bổ sung thêm kiến thức về chính sách BHXH, BHYT cũng như trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Từ đó, mỗi người sẽ là một tuyên truyền viên tích cực đến người dân, giúp người dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, để người dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT./.

Minh Trí