Tin hoạt động

Thứ Ba (05/06/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 125

Cỡ chữ:

Phường lái thiêu: Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 và 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ phường Lái Thiêu luôn đảm bảo sự tập trung, thống nhất về nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và có chuyển biến tích cực. Các chi bộ trực thuộc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, các chi uỷ chi bộ đều làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Hiện nay toàn Đảng bộ phường có 24 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên là 570 đồng chí. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng cao. Từ năm 2008 đến nay, Đảng bộ phường đã kết nạp được 177 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra hàng năm.Việc thực hiện chủ trương trẻ hoá tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII), 25 lượt cán bộ, công chức của phường được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân. Đồng thời, phường cũng đã cơ bản hoàn thành đề án tinh giản biên chế cho 17 đ/c hiện nay số cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách còn lại là 28 đ/c. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ về những giải pháp, bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 22 và nghị quyết 25 trong thời gian tới.

        Tại hội nghị đảng bộ phường cũng đã khen thưởng cho 3 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện NQ số 22-NQ/TW của Ban chấp hành truong ương Đảng (khóa X) và NQ số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI).

Thanh Tâm