Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Hai (08/01/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phường An Phú và Lữ đoàn đặc công 429: Tổ chức thâm nhập “3 gặp, 4 biết” trong công tác tuyển quân năm 2024

Ngày 06-01, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường An Phú phối hợp với Lữ đoàn đặc công 429 tổ chức đoàn tiến hành thực hiện “3 gặp, 4 biết” tại gia đình các thanh niên đủ điều kiện trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.


Ảnh: Hội đồng NVQS phường An Phú và Lữ đoàn đặc công 429 thực hiện “3 gặp, 4 biết” tại gia đình các thanh niên.

Tại mỗi nơi đến, đại diện Lữ đoàn Đặc công 429 đã gặp gỡ từng gia đình; từng thanh niên và địa phương để tìm hiểu hoàn cảnh kinh tế của các gia đình, biết lý lịch chính trị gia đình, biết tâm tư nguyện vọng của thanh niên, biết lý lịch bản thân thanh niên. Cùng với đó, đoàn đã ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của gia đình và thanh niên, để có biện pháp giúp đỡ; đồng thời tìm hiểu, nắm rõ về gia cảnh, thân thế đảm bảo thanh niên được tuyển chọn có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, không mắc tệ nạn xã hội. Ngoài ra, Hội đồng NVQS phường An Phú và Lữ đoàn đặc công 429 kết hợp lồng ghép tuyên truyền Luật NVQS, nghĩa vụ và quyền lợi của thanh niên, gia đình trong thực hiện Luật NVQS. Qua đó, giúp cho gia đình và thanh niên trúng tuyển nhận thấy rõ vinh dự, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, từ đó an tâm lên đường tòng quân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong môi trường quân đội, xứng danh anh bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới.

Việc tổ chức phối hợp thực hiện “3 gặp, 4 biết” góp phần đảm bảo tính khách quan, công bằng, đúng Luật tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời tuyên truyền vận động thanh niên, gia đình thanh niên chấp hành nghiêm Luật NVQS đảm bảo hoàn thành công tác tuyển quân năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu trên giao./.

MINH TRÍ

Các tin bài khác: