Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Sáu (05/01/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

TP.Thuận An: Tổng kết công tác giáo dục QPAN năm 2023

Sáng ngày 3/3, TP.Thuận tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh (QP&AN ) năm 2023.

Trong năm 2023, Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp trên địa bàn TP.Thuận An đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tham mưu chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định. Kết quả, trong năm 2023, thành phố đã mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ đối tượng 4 được 123 người; mở 4 lớp cập nhật kiến thức QP&AN cho cán bộ thuộc đối tượng 4 trên địa bàn với 863 đồng chí tham gia. Hội đồng Giáo dục QP&AN các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng trên địa bàn được 176 cuộc với 1.760 lượt người tham gia. Ngoài ra, thành phố có 5/5 trường THPT tổ chức giảng dạy môn học giáo dục QP & AN cho 5.602 học sinh, qua kiểm tra môn học Giáo dục QP&AN có 4.282 em đạt loại giỏi, đạt tỷ lệ 76,43%... Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP&AN năm 2024 và những năm tiếp theo; nhất là công tác bồi dưỡng cập nhất kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo phân cấp.


Ảnh: bà Nguyễn Thị Hiền, Thường vụ Thành ủy, phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN TP.Thuận An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ảnh: Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN TP.Thuận An đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung quán triệt, tham mưu, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Cụ thể: Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả văn bản các cấp về công tác Giáo dục QP&AN. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là cơ quan Quân sự, Công an trong quá trình tổ chức thực hiện công tác Giáo dục QP&AN cần bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu giúp Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Giáo dục QP&AN năm 2024, thường xuyên rà soát, tham mưu củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng Giáo dục QP&AN, cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QP&AN từ thành phố đến xã, phường đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo chất lượng. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và xã, phường tập trung thực hiện tốt việc rà soát, nắm chắc số lượng cán bộ, đảng viên đã được bồi dưỡng và chưa được bồi dưỡng kiến thức QP&AN, chủ động xây dựng kế hoạch, để tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật theo phân cấp. Trong đó, chú trọng đối tượng 4 và các đối tượng khác được quy định trong Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh…

Dịp này, TP.Thuận An đã trao giấy khen cho 20 tập thể và 31 cá nhân có thành tích trong công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2023./

Minh Trí

Các tin bài khác: