Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Tư (01/11/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

THÔNG BÁO: Thi tuyển chức danh lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Thuận An năm 2023

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ, CHỨC DANH THI TUYỂN

  1. Đối tượng

          - Cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được duyệt của chức danh thi tuyển đang công tác tại các cơ quan có nhu cầu bổ nhiệm. Đối tượng quy định nêu trên nếu không tham gia dự tuyển phải có lý do chính đáng.

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị khác (các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các xã, phường) nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch tương đương với chức danh thi tuyển, được quyền đăng ký tham gia dự tuyển nhưng phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển.

  1. Số lượng vị trí, chức danh thi tuyển

- Số lượng: 05 vị trí.

- Chức danh: Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Nội vụ, 01 Phó  Trưởng phòng Nội vụ, 01 Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, 01 Phó Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH DỰ TUYỂN

  1. Điều kiện

- Đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển;

- Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ;

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền kết luận bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định; đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển và phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (được cơ sở y tế có thẩm quyền xác nhận);

          - Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

          - Đã qua thực tiễn công tác 3 năm trở lên trong ngành hoặc lĩnh vực liên quan (không kể thời gian tập sự);

- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức năm 2010; khoản 17 Điều 1, khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định.

2. Tiêu chuẩn chung

          - Phải nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Thuận An;

          - Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thi tuyển;

          - Am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực công tác của vị trí thi tuyển;

- Có khả năng phân tích, tổng hợp, đề xuất được kế hoạch, biện pháp thúc đẩy sự phát triển đơn vị có chức danh cần thi tuyển;

- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

- Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao

- Đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, thời gian công tác theo quy định chức danh của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp người thi tuyển thiếu một trong các tiêu chuẩn trên thì xin ý kiến cấp có thẩm quyền để đảm bảo về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của tỉnh.

3. Tiêu chuẩn cụ thể

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm thuộc ngành, lĩnh vực tham gia dự tuyển;

- Trình độ Lý luận chính trị: tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

- Trình độ Quản lý hành chính nhà nước: Đã qua lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc Trung cấp hành chính trở lên;

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; trường hợp nếu chưa là đảng viên phải được thẩm tra kết luận đủ tiêu chuẩn kết nạp đảng.

- Trình độ Ngoại ngữ, Tin học phù hợp theo vị trí việc làm.

4. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký dự tuyển (03 bộ) bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (kèm theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định;

- Quyết định tuyển dụng lần đầu, quyết định bổ nhiệm ngạch, quyết định lương hiện hưởng.

- Văn bản quy hoạch cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác (kèm theo bản photo nhận xét đánh giá của 3 năm liên tục trước đó từ năm 2021 trở về trước). Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển và chuyển công tác nếu trúng tuyển;

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình;

- Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22cm x 32cm.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Nội dung thi viết

 Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định (Đề thi viết sẽ gồm 2-3 câu phù hợp ngành nghề, lĩnh vực của chức danh dự tuyển). Thời gian thi viết: 180 phút, thang điểm 100.

2. Nội dung thi trình bày Đề án

Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển; chương trình hành động thực hiện kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Mỗi thí sinh trình bài tối đa là 30 phút, thang điểm 100. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 60 phút đến 90 phút; thời gian chuẩn bị câu hỏi không quá 03 phút/câu; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 05 phút/câu.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Thời gian phát hành và tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo.

Địa điểm phát hành và tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ thành phố Thuận An (Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, khu phố Chợ, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

- Thời gian: Ngày thi sẽ có thông báo cụ thể sau.

          - Địa điểm thi: Tại trụ sở UBND thành phố Thuận An.

* Một số lưu ý đối với các ứng viên dự tuyển

- Phải đọc kỹ Thông báo này để đăng ký dự tuyển và ghi thông tin phù hợp với vị trí chức danh thi tuyển.

- Thông báo này thông tin công khai thông qua Đài truyền thanh thành phố; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố; niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố (tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và sảnh chính Ủy ban nhân dân thành phố).

- Mọi phản ánh, thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ thành phố Thuận An qua số điện thoại 0274. 3755443 để được hướng dẫn.


** Xem chi tiết văn bản tại đây: Thông báo số 1094/TB-UBND ngày 19/10/2023 về Thi tuyển chức danh lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Thuận An năm 2023.

Các tin bài khác: