Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Năm (26/10/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Thuận An thông qua báo cáo Cải cách hành chính và báo cáo công tác Chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 24/10, UBND thành phố Thuận An đã tổ chức hội nghị thông qua báo cáo cải cách hành chính và báo cáo công tác Chuyển đổi số trong 9 tháng đầu năm 2023.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính và việc thực hiện công tác Chuyển đổi số được Ban Thường vụ Thành ủy và Lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã tiếp nhận trong kỳ là 10.551 hồ sơ, trong đó có 2.977 hồ sơ trực tuyến, 7.574 hồ sơ trực tiếp, tồn kỳ trước là 305 hồ sơ. Đã giải quyết 10.816 hồ sơ, trong đó giải quyết sớm hẹn: 8.906 hồ sơ (đạt 82.34%), đúng hẹn 1.638 hồ sơ (đạt 15,14%). UBND các xã, phường đã tiếp nhận tổng số 82.361 hồ sơ, trong đó giải quyết sớm hẹn 14.210 hồ sơ, chiếm 17,25%, đúng hẹn 68.075 hồ sơ, chiếm 82,65%;  53 hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến với tổng số tiền trên 4,7 triệu đồng; Theo thống kê trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh: Tổng số hồ sơ đã trả kết quả trong 9 tháng đầu năm của toàn thành phố Thuận An là 34.253 hồ sơ, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện quy trình số hóa hồ sơ là 9.363 hồ sơ; 5.990 hồ sơ có cấp kết quả thủ tục hành chính điện tử, đạt 63,97%.


Ảnh: Hội nghị thông qua báo cáo cải cách hành chính và báo cáo công tác Chuyển đổi số trong 9 tháng đầu năm 2023.

Công tác Chuyển đổi số cũng được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện dựa trên các nội dung chỉ đạo của Nghị quyết, Quyết định và Kế hoạch của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, UBND thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ xây dựng Chương trình thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 định hướng đến 2030 trên địa bàn thành phố Thuận An và xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác Chuyển đổi số trên địa bàn bàn thành phố Thuận An giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời hội nghị cũng tổ chức quán triệt đến các cấp uỷ đảng, chính quyền tiếp tục triển khai các phần mềm, ứng dụng dùng chung của tỉnh để phục vụ công tác như hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, phần mềm quản lý văn bản, hệ thống mail công vụ của tỉnh, nâng cao hiểu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phường. Yêu cầu các ngành tập trung số hóa dữ liệu Thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, thúc đẩy chuyển đổi số gắn liền với hoạt động cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp … để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác chuyển đổi số năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Thành Uý – phó chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận những nỗ lực của các ban ngành đoàn thể và các xã phường trong công tác cải cách hành chính thời gian qua. Đồng thời ông cũng đề nghị, thành phố cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; Nâng cao tỷ lệ thực hiện hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ của các phòng, ban chuyên. Phối hợp tổ chức hiệu quả, chất lượng đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn TTHC và DVC trực tuyến tại Trung tâm, tập trung hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến...

Hà Thu – Minh Trí


Các tin bài khác: