Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Tư (26/10/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phường Bình Nhâm: Hội nghị bình xét chấm điểm các danh hiệu đời sống văn hoá năm 2022

Sáng ngày 19-10, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Bình Nhâm tổ chức Hội nghị bình xét chấm điểm các danh hiệu đời sống văn hoá năm 2022.


Ảnh: Bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Bình Nhâm phát biểu tại hội nghị.

Nhiều năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của phường Bình Nhâm tác động tích cực đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội một cách bền vững. Do đó, ngay từ đầu năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được phường Bình Nhâm tổ chức triển khai đăng ký hộ gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, khu nhà trọ văn hoá. Qua đó đã có 3.941 hộ đăng ký gia đình văn hoá; 04 khu phố đăng ký khu phố văn hóa, 119 cơ sở trọ đăng ký khu nhà trọ văn hóa và UBND phường cũng đã đăng ký các tiêu chí phường đạt chuẩn Đô thị văn minh.

Tại hội nghị bình xét, chấm điểm các danh hiệu văn hoá, dựa trên các tiêu chí bảng chấm điểm gia đình văn hóa, các tiêu chí bình xét các danh hiệu văn hóa và trên tinh thần khách quan, dân chủ, qua trao đổi, xem xét, cho ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo phường và các khu phố. Kết quả phường Bình Nhâm đã thống nhất bình xét đề nghị thành phố công nhận 04/04 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, đạt 100%; 3.909/3941 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 99,18%; 242 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được nhận khen thưởng và 104/119 cơ sở trọ đạt danh hiệu khu nhà trọ văn hoá, chiếm 87,3%.

Việc tổ chức bình xét các danh hiệu văn hoá là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, để các khu phố, các hộ gia đình, các khu nhà trọ phát huy sự gương mẫu, tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, nơi cư trú. Từ đó thi đua trong việc thực hiện nếp sống văn minh, tăng thêm tình cảm gắn bó đoàn kết, cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh đô thị, hành vi ứng xử có văn hóa, giữ gìn vệ  sinh môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt nhiều hiệu quả./.

Minh Trí

Các tin bài khác: