Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Hai (01/08/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

V/v giới thiệu, quảng bá Fanpage Bình Dương trên mạng xã hội Facebook

Ngày 15/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 4032/UBND-VX chấp thuận chủ trương cho Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương công khai và chính thức đưa vào vận hành Trang "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương" trên mạng xã hội Facebook với địa chỉ truy cập https://www.facebook.com/websitetinhBinhDuong (gọi tắt là Fanpage Bình Dương). Đây là Fanpage chính thống của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương trên mạng xã hội Facebook được vận hành bởi Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương.

           Fanpage Bình Dương được xây dựng với mục đích đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh Bình Dương trên mạng xã hội Facebook; mở rộng kênh truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh Bình Dương, đồng thời tiếp nhận ý kiến phản hồi của nhân dân kịp thời và hiệu quả. Thông tin đăng tải trên Fanpage Bình Dương là nguồn thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương (www.binhduong.gov.vn).

Các tin bài khác: