Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Sáu (13/05/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

TP.Thuận An: Hội nghị Tổ công tác thực hiện Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030)

Sáng ngày 10-5, TP.Thuận An tổ chức hội nghị Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TP.Thuận An (sau đây gọi tắt là Tổ công tác Đề án 06). Ông Nguyễn Thanh Tâm, chủ tịch UBND TP.Thuận An chủ trì hội nghị.


Ảnh: Các đại biểu tham gia hội nghị Tổ công tác thực hiện Đề án 06.

Tại hội nghị, đã thành viên Tổ công tác Đề án 06 được nghe thông qua Quy chế hoạt động Tổ công tác Đề án 06 về những quy định chung, nguyện tắc làm việc, phạm vi điều chỉnh và đối tương áp dụng; Niệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng, tổ phó, các thành viên của Tổ công tác Đề án 06; Chế độ làm việc và quan hệ công tác; Điều kiện đảm bảo hoạt động tổ chức thực hiện. Ngoài ra, các thành viên Tổ công tác Đề án 06 TP.Thuận An được nghe báo cáo kết quả thực hiện đối với 02  dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sán xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Đề án 06 của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Nguyễn Thanh Tâm, chủ tịch UBND TP.Thuận An đã đề nghị Tổ công tác Đề án 06 cần thực hiện 05 mục tiêu, gồm: Nhóm tiện ích  phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Nhóm tiện ích phục vụ phát triển KTXH; Nhóm tiện ích phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Ngoài ra,  cần kiện toàn, bổ sung thành viên đối với các ban ngành đoàn thể liện quan tham gia vào Tổ công tác Đề án 06. Ngành công an tham mưu tổ chức các lớp tập huấn cho các thành viên Tổ công tác, tổ giúp việc Đề án 06. Các xã phường thực hiện tốt nhiệm vụ Đề án 06, đặc biệt là 02  dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sán xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Đề án 06 của Chính phủ. Tổ giúp việc phối hợp với phòng Văn hoá Thông tin thành phố tổ chức rà soát lại trang thiết bị và nhân lực để thực hiện tốt các nội dung Đền án 06 trong thời gian tới./.

Minh Trí

Các tin bài khác: