Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Hai (04/04/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

** Đính kèm văn bản: 

1/ Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

2/ Kế hoạch số  5707/KH-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Bình Dương quy định về triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Các tin bài khác: