Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Ba (22/03/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

TB Triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2021

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐ ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2021 về việc Thông báo Kết quả thi (Vòng 1) kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2021;

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2021 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2021 như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2

Triệu tập 75 thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 (khối Nhà nước) kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2021 (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian, địa điểm thi vòng 2

Thời gian thi: ngày 26-27/3/2022, cụ thể:

- Thi viết 01 buổi vào ngày 26/3/2022

+ Đúng 07h30: các thí sinh có mặt tại phòng thi, phổ biến quy chế, nội quy kỳ thi;

+ Đúng 8h00: các thí sinh bắt đầu làm bài thi viết theo danh sách đã được phân chia theo lĩnh vực (có đính kèm trong thông báo số 15/TB-HĐ ngày 04/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2021)

- Thi phỏng vấn vào ngày 27/3/2022

+ Đúng 07h30: bắt đầu buổi phỏng vấn buổi sáng;

+ Đúng 13h00: bắt đầu buổi phỏng vấn buổi chiều.

Địa điểm thi: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

3. Yêu cầu đối với thí sinh dự thi Vòng 2

a) Đề nghị thí sinh thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy kỳ thi của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2021.

 b) Thí sinh xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.

c) Thí sinh KHÔNG được mang điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng thông tin khác vào phòng thi.

** Đính kèm văn bản: Thông báo số 19/TB-HĐ ngày 21/3/2022 về Triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2021.

Các tin bài khác: