Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Hai (20/12/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

UBND phường Vĩnh Phú tổ chức tiêm ngừa lưu động cho người già, yếu, khó khăn trong việc đi lại trên địa bàn phường Vĩnh Phú

Thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Vĩnh Phú năm 2021, mô hình xây dựng “Chính quyền thân thiện của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”“Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ”, UBND phường tổ chức tiêm ngừa lưu động cho người già, yếu, khó khăn trong việc đi lại trên địa bàn phường Vĩnh Phú.

Nắm bắt nhu cầu thiết thực của người dân trong việc mong muốn được tiêm ngừa Vắc xin để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhưng do điều kiện khó khăn, già yếu, hạn chế trong việc đi lại, gia đình neo đơn … UBND phường tổ chức tiêm ngừa lưu động cho người già, yếu khó khăn trong việc đi lại trên địa bàn phường.

Thông qua số điện thoại hotline, Zalo của UBND phường, người dân có thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin vào Zalo số điện thoại phường, UBND phường phân công 01 cán bộ phường phụ trách, sẽ liên hệ lại người người dân để nắm thông tin và thông báo thời gian cụ thể khi đến đội tiêm ngừa lưu động của phường tiêm.


Ảnh: Đội tiêm ngừa lưu động đến tiêm ngừa cho người dân.

Đội tiêm ngừa lưu động của phường có 04 thành viên gồm: 01 Bác sỹ, 01 điều dưỡng, 01 công chức phường và 01 lực lượng dân quân.

Từ khi thành lập đến nay, Đội tiêm ngừa lưu động phường đã tiêm ngừa được cho 10 người dân trên địa bàn. Trong quá trình tiêm ngừa, đội tiêm ngừa đảm bảo thực hiện đúng quy trình

Thông qua việc chăm lo, quan tâm đến nhu cầu thực tế của người dân để việc thực hiện mô hình xây dựng “Chính quyền thân thiện của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”“Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ”, được gần dân, sâu sát và thực tế với người dân. Qua việc thực hiện mô hình tiêm ngừa lưu động cho người già, yếu, khó khăn trong việc đi lại, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng của người dân trên địa bàn phường Vĩnh Phú.

Hiennguyen

Các tin bài khác: