Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Hai (13/12/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phòng Kinh tế TP.Thuận An: Hội nghị tuyên truyền Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2021

Chiều ngày 09-12, tại Trung tâm Chính trị TP.Thuận An, Phòng kinh tế thành phố phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dươg tổ chức hội nghị tuyên truyền Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021.


Ảnh: Báo cáo viên tuyên truyền Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Tại hội nghị, hơn 30 đại biểu là đại diện lãnh đạo các phòng, ban thành phố, lãnh đạo cán bộ UBND các xã phường, chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp và các chủ thể có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tại địa phương đã nghe triển khai nhiều nội dung về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa và lợi ích của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP; Vai trò nhiệm vụ các cấp trong quản lý điều hành Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Bình Dương; Vai trò nhiệm vụ của chủ thể khi tham gia Chương trình OCOP; Hướng dẫn quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP các cấp theo Chu trình thường niên theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe triển khai những tiêu chí tối thiểu cần có của một hồ sơ tham gia Chương trình OCOP theo Quyết định số 781/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị tuyên truyền OCOP nhằm hỗ trợ các kiến thức về quản lý, đánh giá sản phẩm OCOP cấp địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể và cộng đồng để phát triển sản phẩm OCOP. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực về sản xuất, gia tăng giá trị và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với nhu cầu của thị trường thực tế của địa phương./.

Minh Trí

Các tin bài khác: