Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Sáu (10/12/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch số 1585/KH-UBND ngày 04/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương năm học 2021–2022;

Căn cứ Công văn số 1775/SNV-CCVC ngày 30/11/2021 của Sở Nội vụ về việc thống nhất kết quả tuyển dụng và xếp lương viên chức trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An năm học 2021-2022.

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết quả xét tuyển của 191 thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An năm học 2021-2022 (có danh sách kèm theo) để các thí sinh được biết.

Đối với các thí sinh trúng tuyển thì phải có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố vào lúc 08 giờ 00 ngày 01/12/2021 để nhận quyết định tuyển dụng và phân công công tác.
** Đính kèm:
1. Thông báo số 641/TB-HĐTD ngày 30/11/2021 của UBND thành phố Thuận An.
2.  Kết quả xéttuyển viên chức ngànhGiáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022.

Các tin bài khác: