Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Hai (25/10/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Hội đồng NVQS phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An): Xét duyệt chính trị, chính sách gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Chiều ngày 28-9, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Vĩnh Phú tổ chức Hội nghị xét duyệt chính trị, chính sách gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

 

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường phát biểu tại hội nghị.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi xét duyệt chính trị, chính sách gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Theo đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Vĩnh Phú đã triển khai  các nội dung, văn bản qui định về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Hướng dẫn công tác xét duyệt chính trị, chính sách đối với các đối tượng đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Năm nay, phường Vĩnh Phú có tổng nguồn đưa ra xét duyệt chính trị, chính sách năm 2022 là 337 thanh niên độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi. Qua xét duyệt bước đầu có 265 thanh niên tạm hoãn; không xét tuyển và chưa xét tuyển; miễn, giảm về sức khỏe, học vấn, tạm hoãn vận dụng... Tổng số thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe gọi nhập ngũ năm 2022 là 72 thanh niên.

Sau khi xét duyệt, bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của các khu phố trong việc xét duyệt chính trị, chính sách từ cấp cơ sở. Đồng thời đề nghị thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tiếp tục rà soát, kiểm tra, đối chiếu lại số thanh niên chưa gọi nhập ngũ, nhất là số thanh niên vắng mặt tại địa phương; xử lý các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền những gương điển hình trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là thế hệ trẻ, đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thành  công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022./.

Minh Trí

Các tin bài khác: