Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Sáu (23/07/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Thông báo kết quả thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022

** Đính kèm văn bản: 
1/ Thông báo kết quả thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022.
2/ 
Thông báo nội dung cách thức kiểm tra sát hạch vòng 2.
3/ 
Thông báo đính chính kết quả thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra sát hạch vòng 2.

Các tin bài khác: