Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Hai (21/06/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thành phố Thuận An

** Đính kèm văn bản: Công văn số 1774/UBND-VX về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19.

Các tin bài khác: