Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Hai (11/01/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phường Bình Chuẩn: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 05/01/2021, tại Hội trường Trung tâm văn hóa phường Bình Chuẩn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho 384 đảng viên toàn phường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh – Nguyên tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X trên các mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội; củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh – nguyên Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh

trình bày Nghị quyết Đại hội tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bình Dương và các nghị quyết, chủ trương của Trung ương đạt được kết quả khá toàn diện. Các chủ trương lớn và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2015-2020 (về phát triển đô thị, về huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỷ thuật, về phát triển dịch vụ chất lượng cao và về nguồn nhân lực) được tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề phát triển cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Kinh tế của tỉnh trong 5 năm qua luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, 16/18 chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, đô thị tiếp tục có những chuyển biến khá rõ nét. Công nghiệp phát triển đúng định hướng và tiếp tục là ngành chủ lực của nền kinh tế. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn được quan tâm bằng nhiều chủ trương, chính sách cụ thể đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Các chính sách giải quyết nhà ở, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, xây dựng các thiết chế văn hóa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội và giảm nghèo bền vững được thực hiện tốt.

Công tác quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được triển khai nghiêm túc theo hướng từng bước tinh gọn, giảm đầu mối gắn với tinh giản biên chế. Công tác Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương sớm trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp.

Cũng tại hội nghị, đồng chí đã lưu ý một số nội dung phường Bình Chuẩn cần quan tâm để đưa vào nội dung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Tỉnh, Thành phố cho sát tình hình thực tế của địa phương phấn đấu xây dựng phường ngày càng văn minh hiện đại.

Tại hội nghị cũng đã trao tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Thanh Dũng, đồng chí Nguyễn Văn Quế đảng viên sinh hoạt tại chi bộ khu phố Bình Quới A phường Bình Chuẩn.

Đảng ủy phường Bình Chuẩn

Các tin bài khác: