Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Hai (20/07/2020 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Tuyên dương 214 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2015 -2020

Sáng ngày 17/7, UBND TP Thuận An đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Thuận An lần thứ V, giai đoạn 2015 -2020.


Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Trong giai đoạn 2015-2020, TP Thuận An đã đạt nhiều chỉ tiêu nổi bật như: Tổng thu ngân sách địa phương trong 5 năm qua thực hiện đạt hơn 18 ngàn tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện đạt 241.199 tỷ đồng; Cơ cấu kinh tế của thành phố tiếp tục chuyển dịch đúng hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ và nông nghiệp; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển của thành phố Thuận An.


Ảnh: Tuyên dương 214 cá nhân thuộc các lĩnh vực và 15 hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc trong các phòng trào giai đoạn thi đua giai đoạn 2015-2020.

Trong 5 năm qua, TP đã phát động nhiều đợt thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thi đua “xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”,... được các ngành, các cấp tham gia sôi nổi, khơi dậy được tinh thần thi đua của mọi tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Thuận An được phát triển và nhân rộng đều khắp ở các quan, đơn vị, địa phương và trong Nhân dân tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.


Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An trao khen thưởng của tỉnh Bình Dương cho các cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trong các phòng trào giai đoạn thi đua giai đoạn 2015-2020.

Từ những kết quả đó, toàn thành phố đã được Chủ tịch nước tặng thưởng 13 Huân chương các loại cho 4 tập thể và 9 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 02 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh, 18 Bằng khen cho 06 tập thể và 12 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 17 đơn vị, bằng khen và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 149 tập thể và 205 cá nhân; công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho 09 cá nhân; công nhận sáng kiến, giải pháp cấp tỉnh cho 23 tác giả, đồng tác giả. Chủ tịch UBND thành phố đã công nhận 1.046 Tập thể “Lao động tiên tiến”, 1.700 “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 9.328 “Lao động tiên tiến” và trên 11.000 giấy khen cho các phong trào thi đua, đặc biệt đã kịp thời tặng giấy khen đột xuất cho 330 cá nhân có thành tích đạt giải các kỳ thi trong phong trào thể dục thể thao, phong trào “ Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị lần này, UBND tỉnh Bình Dương tuyên dương 4 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; UBND TP Thuận An tuyên dương 214 cá nhân thuộc các lĩnh vực và 15 hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc trong các phòng trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Công Danh - Minh Trí

Các tin bài khác: