Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Tư (15/04/2020 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Chú trọng công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ

Những năm qua, công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) luôn được cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố Thuận An quan tâm thực hiện, góp phần xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, nâng cao chất lượng chính trị, năng lực chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.


Ảnh: Chi bộ quân sự phường Thuận Giao kết nạp đảng viên mới trong lực lượng dân quân.

Thực hiện công tác phát triển Đảng trong lực lượng DQTV, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thuận An đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Trong đó, có nội dung lãnh đạo về công tác phát triển Đảng trong lực lượng DQTV. Đồng thời, xác định rõ phát triển Đảng phải được chú trọng về chất lượng, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo Điều lệ Đảng, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Giao chỉ tiêu và chỉ đạo chi bộ Quân sự các xã, phường thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên trong lực lượng DQTV, dự bị động viên. Hiện nay, thành phố có 10 chi bộ quân sự xã-phường, năng lực lãnh đạo được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đột phá trong xây dựng cơ quan quân sự xã-phường vững mạnh toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự thành phố Thuận An lần thứ IX đã xác định. Ông Lý Bình Sơn, phó bí thư chi bộ quân sự, trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Thuận Giao cho biết, năm 2019, chi bộ quân sự phường đã giúp đỡ tạo điều kiện và kết nạp cho 1 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên đến nay lên 12 đồng chí. Đối với lực lượng dân quân tại chỗ ở cơ sở, chi bộ khu phố thường xuyên theo dõi, giới thiệu quần chúng ưu tú học tập các lớp đối tượng Đảng và kết nạp đảng viên mới. Đến nay, tổng số đảng viên trong lực lượng dân quân tại chỗ là 27 đồng chí tham gia sinh hoạt trong các chi bộ khu phố.

Ông Trần Ngọc Hưng, phó bí thư chi bộ quân sự phường Vĩnh Phú cho biết, trong năm 2019 vừa qua, Ban chỉ huy quân sự phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và chi ủy, ban điều hành các khu phố để chọn nguồn và bồi dưỡng phát triển đảng trong lực lượng dân quân. Qua đó đã phát triển được 2 đảng viên mới gồm 1 đồng chí trong lực lượng dân quân thường trực và 1 đồng chí trong lực lượng dân quân tại chỗ ở khu phố. Nâng tổng số đảng viên trong lực lượng DQTV lên 55 đồng chí.

Hằng năm, ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, Đảng ủy Quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đồng thời, phối hợp Đảng ủy xã, phường lãnh đạo, chỉ đạo tạo nguồn phát triển đảng trong lực lượng DQTV, dự bị động viên. Các chi bộ quân sự các xã, phường xây dựng kế hoạch và giải pháp phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV. Trước hết là xây dựng, củng cố lực lượng DQTV theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, tập trung lựa chọn đội ngũ thanh niên trong độ tuổi đưa vào lực lượng DQTV của các xã, phường. Trong đó, chú trọng lựa chọn những thanh niên có phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng, đảm bảo các tiêu chuẩn để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng. Nhờ đó, công tác phát triển Đảng trong lực lượng DQTV nhiều năm qua luôn được triển khai hiệu quả, đạt được các chỉ tiêu theo yêu cầu. Hiện trên địa bàn thành phố Thuận An có tổng số lực lượng DQTV đạt 0,84% so với dân số, trong đó, đảng viên là 764 đồng chí, đạt 27,65% so tổng số DQTV, riêng đảng viên trong lực lượng dân quân là 422 đồng chí, đạt 21,45% so với tổng số dân quân. Năm 2019, đồng chí Đinh Hoàng Linh, 22 tuổi, lực lượng dân quân thường trực Ban chỉ huy quân sự An Thạnh được kết nạp đảng. Đây là niềm tự hào, vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm làm tròn nhiệm vụ mà chi bộ và đơn vị giao phó. Đồng chí Đinh Hoàng Linh chia sẻ, đây là năm thứ 3 phục vụ nhiệm vụ tại đơn vị. Thời gian qua, anh luôn nỗ lực, phấn đấu, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, chi bộ giới thiệu và giúp đỡ để anh được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Là đảng viên trẻ, anh quyết tâm phấn đấu hơn nữa, phát huy tốt vai trò, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Sau khi ra quân, anh vẫn thể hiện và làm tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thời gian qua, Đội ngũ đảng viên được phát triển cả về số lượng và chất lượng, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên. Hiện nay, bên cạnh đảm bảo công tác quần tra, kiểm soát giữ gìn an nin trật tự, lực lượng dân quân thường trực và tại chỗ còn tham gia tích cực trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Đây là cuộc chiến căm go, khó khăn đòi hỏi các chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm làm tốt nhiệm vụ được các cấp ủy đảng và đơn vị giao.

Có thể nói, lực lượng DQTV trên địa bàn thành phố Thuận An đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị và an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Đồng thời là lực lượng tiên phong, xung kích trong mọi hoạt động trợ giúp cộng đồng, cứu nạn cứu hộ, phát triển kinh tế, xóa nghèo, phòng chống dịch bệnh... Vì vậy, làm tốt công tác phát triển Đảng trong lực lượng DQTV luôn là giải pháp hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

VĂN TIẾN

Các tin bài khác: