Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Hai (09/03/2020 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Chi bộ khu phố Hòa Lân 1- phường Thuận Giao: Xây dựng khu phố ngày càng văn minh, giàu đẹp

Những năm qua, khu phố Hòa Lân 1 (phường Thuận Giao) đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ổn định. Đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ phường Thuận Giao mà cụ thể là chi bộ khu phố. Nhờ đó, bộ mặt khu phố ngày càng đổi mới, đời sống người dân dần dần được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây cũng là tiền đề quan trọng để khu phố tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Cấp ủy chi bộ khu phố Hòa Lân 1 đã tập trung thực hiện hiệu quả về công tác xây dựng chi bộ TSVM như, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên được thực thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc sinh hoạt định kỳ, thực hiện công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra, quan tâm cũng cố, kiện toàn cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị, đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - ANQP. Thường xuyên quan tăm chăm lo các đối tượng chính, đời sống an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững. Nhất là tích cực vận động toàn thể nhân dân thực hiện 8 tiêu chí về “xây dựng nếp sống văn minh độ thị”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hàng năm, có trên 95% hộ đạt gia đình văn hóa. Có 85 - 95% khu nhà trọ đạt văn hóa, khu phố đạt là khu phố văn hóa 6 năm liền (2014 - 2019).

Hiện Chi bộ khu phố Hòa Lân 1 có 68 đảng viên, đảng viên nữ chiếm 35%; đảng viên trẻ chiếm 25%; đảng viên là công nhân chiếm 17%. Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng quy định. Đó là nền tảng là động lực xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, tình hình an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên và ổn định trong nhiều năm qua. Từ năm 2017 đến nay, chi bộ đã tạo điều kiện giúp đỡ, hộ trợ và phát triển được 4 đảng viên, đạt 200% so với Nghị quyết đề ra. Chi bộ thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở đảng viên, cán bộ chủ chốt tham dự học tập đạt 100% tại các buổi triển khai, quán triệt học tập Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản của Đảng đảng viên. Trong sinh hoạt chi ủy, chi bộ cũng thường xuyên quán triệt Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  từng chuyên đề qua từng năm. Chi bộ từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, tính dân chủ luôn được phát huy, đề cao tính tự phê bình và phê bình được thể hiện qua các cuộc sinh hoạt học tập chính trị. Qua các đợt sinh hoạt học tập Nghị quyết của Đảng, từng cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực về tư tưởng được thể hiện qua phẩm chất, đạo đức và lối sống, phát huy tính dân chủ trong nội bộ, tinh thần phục vụ nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, từ đó tạo niềm tin tưởng của nhân dân đối với Đảng. Trong sinh hoạt thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hàng năm, chi bộ đánh giá phân loại chất lượng đảng viên đạt 90/100% so với Nghị quyết (10% không đánh giá theo quy định do có 7 đảng viên miễn sinh hoạt).

Chi bộ khu phố cũng tập trung chỉ đạo thu các loại quỹ đều đạt và vượt chỉ tiêu, công tác gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100%. Chỉ đạo Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể trong khu phố thực hiện tốt vai trò vận động nhân dân tham gia vào các tổ chức đoàn thể để thuận lợi hơn trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân. Tích cực vận động nhân dân đóng góp chung tay với nhà nước làm mới và bê tông hóa 7 tuyến đường nhánh trên địa bàn khu phố với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, khu phố còn xã hội hóa thành lập 1 lớp học tình thương dành cho con em công nhân không có điều kiện đến trường. Thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an Tổ Quốc, trong năm khu phố đã vận động nhân dân gắn camera an ninh trên các tuyến đường có 16 mắt với số tiền 90 triệu đồng, góp phần làm tình hình trật tự ở địa phương tiếp tục được giữ vững và đảm bảo ổn định; nhân dân đã cung cấp 41 nguồn tin có giá trị, phục vụ cho công tác đảm bảo tình hình ANTT ở địa phương.

Đặc biệt, thời gian qua, Chi bộ Khu phố luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện  có hiệu quả việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị góp phần xây dựng phường đạt tiêu chí phường văn minh đô thị. Hiện, trên đại bàn khu phố có 2 tổ bảo vệ môi trường với 110 thành viên và 1 tổ tự quản an toàn giao thông với 9 thành viên. Các thành viên trong các mô hình này thường xuyên phối hợp với tổ bảo vệ khu phố và ban an toàn giao thông phường ra quân tuyên truyền vận động người dân không mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vận động nhân dân để rác đúng nơi quy định và trang bị thùng rác có nắp đậy. Bên cạnh đó, phân công Chi đoàn, Chi hội các đoàn thể phụ trách từng tuyến đường chịu trách nhiệm vận động truyên truyền nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Cấp ủy chi bộ luôn chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, hội viên là thế hệ trẻ về mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng và có phân công 2 đồng chí đảng viên đeo bám, giúp đỡ trong hoạt động của chi đoàn; đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống, chủ nghỉa anh hùng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Ông Lê Công Danh, bí thư chi bộ khu phố Hòa Lân 1 cho biết, tập thể chi bộ khu phố quyết tâm thực hiện Nghị quyết đề ra, trong đó tập trung chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là nỗ lực xây dựng nếp sống văn minh đô thị… .

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới (2020- 2023), cán bộ, đảng viên Chi bộ khu phố Hòa Lân 1 quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Chi bộ tập trung lãnh chỉ đạo, xây dựng khu phố ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Trần Long

Các tin bài khác: