Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Tư (19/02/2020 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Thuận An luôn quan tâm chỉ đạo và phân công các thành viên thường xuyên bám sát địa bàn, tạo điều kiện cho các thành viên hợp tác xã (HTX), thành viên tổ hợp tác (THT) phát huy nguồn lực để phát triển sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động, sử dụng tốt các nguồn vốn vay ưu đãi. Nhờ đó, hoạt động kinh tế tập thể (KTTT) ngày càng ổn định góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể (BCĐ ĐM & PT KTTT) thị xã Thuận An đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn từng ngành chuyên môn, Ban chỉ đạo KTTT các xã – phường tổ chức triển khai thực hiện về phát triển KTTT trên địa bàn. Ban Chỉ đạo ĐM&PT KTTT thị xã tổ chức kiểm tra Ban Chỉ đạo KTTT các xã, phường cũng như nắm tình hình hoạt động của các HTX, THT và Quỹ tín dụng nhằm tuyên truyền việc chấp hành đúng các quy định Luật HTX năm 2012 và công tác chứng thực hợp đồng hợp tác của các Tổ hợp tác theo tinh thần Nghị định số 151/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 của Chính phủ. Qua kiểm tra, thị xã đã đôn đốc các đơn vị củng cố, phát triển KTTT trên địa bàn, hướng dẫn các đơn vị chú trọng hơn trong công tác tuyên truyền, vận động để phát triển KTTT và ghi nhận, giải quyết những khó khăn của cơ sở. Song song đó, thị xã cũng đã tiến hành tổ chức thực hiện kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển KTTT thị xã và các Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể (BCĐ KTTT) xã, phường khi có sự thay đổi thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển KTTT trên địa bàn.

Thị xã Thuận An thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về KTTT bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh, lồng ghép vào các hội nghị sơ, tổng kết cho cán bộ quản lý, điều hành HTX; vận động nhân dân, hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức kinh tế tham gia và thành lập HTX. Trong năm 2019, BCĐ cũng đã phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương tổ chức, triển khai tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật về KTTT trên địa bàn thị xã tại 2 địa điểm là phường An Thạnh và phường Bình Hòa cho gần 100 người là đại diện các HTX, THT và Ban chỉ đạo KTTT thị xã, xã phường. Ngoài ra, Đài Truyền thanh thị xã phối hợp với xã, phường tuyên truyền về chính sách phát triển KTTT gắn với nông nghiệp nông thôn.

Trạm Khuyến nông liên huyện phía Nam tổ chức tập huấn 6 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông nghiệp đô thị như: về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Bonsai, kỹ thuật nuôi cá cảnh, kỹ thuật trồng rau an toàn,...cho hơn 150 nông dân theo học. Các chuyên đề tập huấn đáp ứng theo nhu cầu nông dân. Đồng thời tổ chức cho nông dân đi tham quan, học tập về mô hình liên kết, hợp tác sản xuất cây rau có hiệu quả kinh tế nhằm cũng cố, xây dựng THT sản xuất rau và hướng tới thành lập HTX. Trạm Khuyến nông cũng đã tổ chức cho THT sản xuất rau an toàn phường An Thạnh và THT sản xuất rau an toàn phường Bình Chuẩn tham quan, học tập mô hình HTX  nông nghiệp sản xuất thương mại và dịch vụ về cây rau ở huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh). Cc đoàn thể khác như Hội LHPN, Hội Nông dân thị xã đã lồng ghép tổ chức tuyên truyền 36 cuộc về chính sách hỗ trợ phụ nữ, nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho hội viên. Bà Nguyễn Thị Châu Ngân, tổ trưởng THT trại nấm Thùy Dương, ngụ tại khu 2, phường An Phú cho biết, nhờ qua tuyên truyền, tập huấn về kiến thức phát triển KTTT, bà kịp thời nắm bắt và phát triển trang trại nấm bào ngư với 6 trại rộng khoảng 500m2. Đến nay, trại nấm phát triển có hiệu quả, nâng cao năng suất, thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, thị xã Thuận An phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh mở các khóa đào tạo ngắn hạn, tập trung vào các nội dung, như công tác quản lý của các HTX, tuyên truyền những quy định hoạt động của HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, triển khai ứng dụng công nghệ cao và một số chính sách liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Hàng năm, ngân sách của thị xã đều bố trí kinh phí thông qua chương trình khuyến nông, vốn sự nghiệp khoa học công nghệ để triển khai các dự án hỗ trợ HTX, THT như: đưa giống mới, công nghệ sinh học, hỗ trợ HTX ứng dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, cung cấp phân bón,… Ông Nguyễn Thanh Hội, chủ tịch UBND, trưởng BCĐ KTTT phường Thuận Giao cho biết, trên địa bàn phường có 1 HTX và 6 THT. với tổng số gần 60 thành viên chuyên sản xuất rau an toàn, nấu ăn, trồng hoa lan... Để kinh tế tập thể có thể đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế địa phương, phường luôn kêu gọi các hộ kinh doanh cùng ngành nghề tham gia thành lập HTX, THT tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Riêng Hội Nông dân thị xã tích cực hỗ trợ như tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, dạy nghề; thành lập các tổ nghề tạo tiền đề thành lập các THT. Đồng thời, hỗ trợ vốn cho 12/12 THT thành lập mới và chứng thực lại trong năm 2019 với số vốn 5,1 tỷ đồng.

HTX, THT phát triển hiệu quả

Đến nay, thị xã Thuận An đã tổ chức thành lập thêm 3 HTX hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ với 28 thành viên, vốn điều lệ 3 tỷ 750 triệu đồng, nâng tổng số HTX lên 20 HTX với 174 thành viên và 2 Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động với tổng số 6.218 thành viên. Số lượng THT đến nay có 46 tổ với 406 thành viên, vốn đầu tư là 16 tỷ 413 triệu đồng và 3 tổ liên kết trao đổi nhau về kinh nghiệm sản xuất với tổng số 442 thành viên.

Các HTX chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực vận tải – Vệ sinh môi trường với 9 HTX và 1 Chi nhánh HTX; Lĩnh vực dịch vụ 8 HTX và 1 Chi nhánh HTX; còn lại HTX hoạt động trên lĩnh vực Thương mại, sản xuất công nghiệp. Các THT trên địa bàn thị xã ngày càng đóng vai trò khá quan trọng đối với sản xuất, đời sống của các hộ nông dân, giúp nhau vay vốn, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho các hộ nông dân góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở. Ông Quản Văn Bình, chủ tịch UBND phường An Phú cho biết, hiện trên địa bàn phường duy trì hoạt động có hiệu quả 4 HTX hoạt động trên lĩnh vực giao thông vận tải và vệ sinh môi trường và 2 THT sản xuất rau an toàn và trồng nấm bào ngư. Phường luôn tạo điều kiện giúp các HTX, THT phát triển ổn định góp phần tạo việc làm tại chỗ cho người dân….

Tuy nhiên trong quá trình phát triển và hoạt động KTTT trên địa bàn thị xã Thuận An gặp một số khó khăn nhất định. Do đó, trong thời gian tới, thị xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo BCĐ KTTT xã, phường cần quan tâm hơn nữa về việc phát triển KTTT; tập trung tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012, Luật thuế Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan; tuyên truyền những lợi ích của KTTT để người dân hiểu và nắm bắt lợi ích cụ thể khi tham gia kinh tế hợp tác, tạo điều kiện phát triển thêm THT, HTX phù hợp với môi trường, gắn với nông nghiệp đô thị; phối hợp hỗ trợ tín dụng giúp các HTX, THT duy trì sản xuất có hiệu quả ngày càng hiệu quả.

VĂN TIẾN

Các tin bài khác: