Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Hai (22/04/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 111

Cỡ chữ:

Phường An Thạnh Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và thủ tục đăng ký khai tử tại nhà

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Sáng ngày 12 tháng 04 năm 2019 phường An Thạnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Thủ tục đăng ký khai tử tại nhà cho nhân dân trên địa bàn phường đến các ngành, đoàn thể và ban điều hành 07 khu phố.

Theo đó, trong tháng 05 năm 2019 các ngành bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của phường sẽ thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Thủ tục đăng ký khai tử tại nhà cho nhân dân có hộ khẩu thường trú, nhà ở tại địa phương.

Qua đó, lãnh đạo UBND phường phân công các ngành, đoàn thể và Ban điều hành các khu phố tuyên truyền trong các cuộc họp dân về việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Thủ tục đăng ký khai tử tại nhà đến các tầng lớp nhân dân.  

Đồng thời tuyên truyền và thông báo việc thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Thủ tục đăng ký khai tử tại nhà; thông báo số điện thoại của cơ quan và công chức tư pháp – hộ tịch để nhân dân liên hệ và cung cấp thông tin cần thực hiện thủ tục hành chính.

Việc thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Thủ tục đăng ký khai tử tại nhà cho người dân nhằm góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của phường và sự hài lòng của công dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tại địa phương./.   

Ngọc Như

Các tin bài khác: