Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Hai (08/04/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 75

Cỡ chữ:

Phường An Thạnh ra quân thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 01 tháng 04 năm 2019, phường An Thạnh tổ chức ra quân thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn phường.

Có 30 điều tra viên tham gia thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn 07 khu phố.

Theo đó, các điều tra viên sẽ đến trực tiếp từng hộ dân trên địa bàn để thu thập thông tin toàn diện, chi tiết về số nhân khẩu thực tế thường trú của hộ; thực hiện ghi chép các thông tin của hộ cung cấp vào bảng kê hộ theo biểu mẫu của Ban chỉ đạo Trung Ương ban hành hoặc nhập thông tin vào bảng kê thông tin điện tử trong thu thập thông tin và nghiệm thu số liệu bằng phiếu giấy.

Cuộc ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn phường được thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 04 năm 2019, nhằm thu thập các thông tin toàn diện, chi tiết về tình hình dân số và nhà ở của nhân dân và làm căn cứ cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành và địa phương trong đánh giá tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt trong mảng dân số, xã hội./.

Ngọc Như

Các tin bài khác: