Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Tư (12/09/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 417

Cỡ chữ:

Tổ chức tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2018

Sáng ngày 11/9, thị xã Thuận An đã tổ chức lớp tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2018 cho gần 150 người là lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã, thành viên Ban chỉ đạo phong trào, UBND các xã, phường; cán bộ văn hoá xã hội, trưởng ban công tác mặt trận khu phố, ấp; cán bộ làm công tác toàn dân đàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn thị xã.

Tại buổi tập huấn đã triển khai các chuyên đề như: Quyết đinh số 22/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế công nhận các danh hiệu văn hoá, đạt chuẩn văn hoá,đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Hướng dẫn việc chấm điểm, bình xét các danh hiệu văn hoá, khu phố - ấp văn hoá, khu nhà trọ văn hoá, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị; triển khai Nghị định số 105/2012/NĐ-CP của Chính Phủ về tổ chức lễ tang cán bộ công chức; viên chức; Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Qua buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ làm công tác “Toàn dân đàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở cập nhật các văn bản, quy định mới ban hành đồng thời nắm vững việc chấm điểm, bình xét các danh hiệu văn hóa để thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả trong thời gian sắp tới./.

Tấn Đạt

Các tin bài khác: