Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Sáu (05/04/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Thuận An: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2024

Chiều 27-3, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Thuận An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2024.


Ảnh: Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn là cán bộ chuyên trách Ban giảm nghèo và việc làm phường, xã; Trưởng Ban điều hành các khu phố, ấp trên địa bàn thành phố. Tại lớp tập huấn, các học viên đã nghe giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH; các nội dung về hoạt động của Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng khu, ấp trong phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội; Triển khai ứng dụng smart banking của NHCSXH; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; Hướng dẫn mẫu biểu…

Được biết, tại các phường, xã, từ đầu tháng 3 năm 2024 đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Thuận An cũng tổ chức các lớp tập huấn cho các Hội đoàn thể cấp xã và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn khu phố, ấp về các nội dung như các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXHcác nội dung về hoạt động của Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng khu, ấp trong phối  hợp thực hiện Tín dụng CSXH; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức Hội, đoàn thể  cấp xã, các nội dung về hoạt động Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn đồng thời cùng nhau thảo luận và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện.

Thông qua chương trình tập huấn nhằm từng bước nâng cao năng lực quản lý của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp cho các đối tượng là cán bộ kiêm nhiệm phối hợp thực hiện tín dụng chính sách hiểu sâu hơn về ý nghĩa, nhiệm vụ, quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại địa phương. Đồng thời giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn ưu đãi kịp thời để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống.

VĂN TIẾN

Các tin bài khác: