Tin Ủy ban nhân dân

Thứ Tư (06/03/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phường Lái Thiêu, TP.Thuận An Phấn đấu xây dựng phường Lái Thiêu đạt chuẩn về đô thị văn minh

Ngày 5-3, Ban chỉ đạo Xây dựng “Nếp sống văn hóa - Văn minh đô thị” tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng xây dựng “Nếp sống văn hóa - Văn minh đô thị” trên địa bàn phường giai đoạn 2022-2025. Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành uỷ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.


Ảnh: Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành uỷ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Ảnh: Toàn cảnh hội nghị sơ kết xây dựng “Nếp sống văn hóa - Văn minh đô thị” trên địa bàn phường Lái Thiêu giai đoạn 2022-2025.

Phường Lái Thiêu được chọn là đơn vị điểm của TP.Thuận An trong thực hiện Đề án Xây dựng “Nếp sống văn hóa - Văn minh đô thị”. Vì vậy, thời gian qua, Đề án đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận tham gia của nhân dân. Nhờ đó, bộ mặt đô thị phường từng bước có chuyển biến tốt.

Ban chỉ đạo xây dựng “Nếp sống văn hoá, văn minh đô thị” phường phối hợp với Uỷ ban MTTQVN và đoàn thể phường tổ chức tuyên truyền trong nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tiêu chí đạt chuẩn phường văn minh đô thị, nếp sống văn minh đô thị và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có hơn 80 cuộc với 6.883 lượt người dự qua các hình thức tuyên tuyền như: hội thi gia đình văn hóa, hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính và văn minh đô thị, phối hợp tổ chức họp mặt, giao ban, sinh hoạt chi hội và phát thanh cơ sở được hơn 400 giờ…


Ảnh: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện đề án.

Ngoài 5 tuyến đường được thành phố chọn làm điểm xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, thì UBND phường và Khối vận phường đã xây dựng Kế hoạch phối hợp và phân tuyến đường cụ thể cho các ngành, đoàn thể phường và các khu phố thực hiện đồng loạt các tuyến đường chính trên địa bàn, trong đó chọn tuyến đường Bình Đức là tuyến phố văn minh đô thị điểm của phường.

Thời gian tới, phường Lái Thiêu rà soát tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án gắn với các hoạt động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức của người dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, chăm lo xây dựng đoàn kết khu phố, giữ gìn an ninh trật tự - an toàn xã hội ở cộng đồng dân cư. Phường Lái Thiêu phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn về đô thị văn minh. Đồng thời, phường có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng xả rác bừa bãi, không còn điểm tồn lưu rác phát sinh, quảng cáo rao vặt sai quy định, lấn chiếm lòng, lề đường, kinh doanh phế liệu; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về ma túy, mại dâm, đánh bạc, mê tín dị đoan; đảm bảo nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội….

Dịp này, UBND phường đã khen thưởng cho 10 tập thể, 41 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong thực hiện đề án thời gian qua.

Công Danh

Các tin bài khác: