Tin UBMTTQVN thành phố

Thứ Năm (17/08/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phường Bình Chuẩn tổ chức hội nghị phản biện dự thảo kế hoạch “Thu gom rác theo giờ” trên tuyến đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn

Sáng ngày 10/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Chuẩn tổ chức hội nghị phản biện dự thảo kế hoạch thực hiện “Thu gom rác theo giờ” trên tuyến đường Thủ Khoa Huân thuộc địa bàn phường Bình Chuẩn. Đến dự hội nghị có ông Lê Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố Thuận An; bà Đỗ Huỳnh Tú Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường – Trưởng khối vận; bà Nguyễn Thị Phương, ĐUV – Chủ tịch UBMTTQ phường, chủ trì hội nghị; đại diện đơn vị được phản biện có ông Trương Tấn Bình, ĐUV - Phó Chủ tịch UBND phường. Đại biểu tham dự có 80 người là Ủy viên Ủy ban MTTQ phường, Tổ tư vấn UBMTTQ phường, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban điều hành, Ban CTMT các khu phố và các vị đại diện đội ngũ trí thức, đại diện các hộ dân trên tuyến đường Thủ Khoa Huân.


Ảnh: Toàn cảnh hội nghị phàn biện.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND phường đã thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện “Thu gom rác theo giờ” trên tuyến đường Thủ Khoa Huân thuộc địa bàn phường Bình Chuẩn; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ phường thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, phản biện của các tổ chức, cá nhân gửi về trước khi tổ chức hội nghị. Tại hội nghị có 06 vị đại biểu phát biểu với 24 lượt ý kiến góp ý, kiến nghị, phản biện xoay quanh một số nội dung về sự cần thiết của dự thảo kế hoạch; sự phù hợp của dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của địa phương hiện nay; tính khả thi, hiệu quả đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống của người dân ở địa phương khi triển khai thực hiện kế hoạch; một số biện pháp, nhiệm vụ đặt ra để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao; vai trò, trách nhiệm của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức, cá nhân có liên quan khi triển khai thực hiện kế hoạch… Nhìn chung, hội nghị đã tập trung nghiên cứu và tích cực thảo luận, phản biện, đóng góp ý kiến thẳng thắng, chân tình, đúng trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, sát với tình hình thực tế, mang tính chất xây dựng về vấn đề thu gom rác trên địa bàn phường hiện nay nhằm giúp UBND phường hoàn thiện kế hoạch và triển khai thực hiện việc “Thu gom rác theo giờ” trên địa bàn phường được sự đồng thuận của nhân dân và đạt hiệu quả cao. Sau khi nghe các ý kiến góp ý qua báo cáo tổng hợp của Ban Thường trực UBMTTQ phường và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị, ông Trương Tấn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường đại diện lãnh đạo UBND phường nghiêm túc tiếp thu, giải thích đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu và sau hội nghị, tập thể UBND phường sẽ nghiên cứu, xem xét lại các vấn đề đã được đóng góp phản biện để hoàn chỉnh Kế hoạch và triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm góp phần thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng phường Bình Chuẩn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Thanh Vũ, Phó chủ tịch UBMTTQ thành phố và bà Đỗ Huỳnh Tú Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã biểu dương MTTQ phường Bình Chuẩn là một trong những phường có sự nghiên cứu và thực hiện được công tác phản biện trong những năm qua. Với sự hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố thuận An, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy phường, sự phối hợp thống nhất giữa MTTQ phường với UBND phường, Ban Thường trực UBMTTQ phường đã lựa chọn nội dung giám sát, phản biện phù hợp để xây dựng kế hoạch trình Ban Thường vụ Đảng ủy phê duyệt và triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nhất định, qua hoạt động phản biện có những ý kiến đóng góp, thẳng thắng, chân tình, mang tính chất xây dựng cùng với chính quyền địa phương để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội và quốc phòng an ninh. Từ đó, đã phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, tham gia thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương có hiệu quả, đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra hiện nay đối với MTTQ phường.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội đã được quy định tại Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quyết định số 217 – QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Đây là hoạt động đặc thù, mang tính nhân dân, tính xã hội rộng rãi, là phương thức để Nhân dân góp sức, hiến kế với Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Để thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội phường Bình Chuẩn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong lựa chọn nội dung, đổi mới phương pháp cách tiến hành phản biện xã hội, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm sát với tình hình thực tế ở địa phương để thực hiện; Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân ngày càng được thể hiện rõ nét, góp phần quan trọng vào đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

 Ban Thường trực UBMTTQ phường Bình Chuẩn

Các tin bài khác: