Tin UBMTTQVN thành phố

Thứ Hai (12/06/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Tổ chức tập huấn Chuyển đổi số, Để án 06, và dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho cán bộ, công chức, viên chức và tổ công nghệ số cộng đồng

Ngày 01-6, UBND phường Thuận Giao tổ chức khai giảng lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyển đổi số, đề án 06, và dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần. Tham dự lớp tập huấn có trên 200 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và thành viên của Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường Thuận Giao.


Ảnh: UBND phường Thuận Giao tổ chức khai giảng lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyển đổi số, đề án 06, và dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần.

Nội dung lớp tập huấn gồm: Giới thiệu tổng quan về Tổ công nghệ số, chức năng, nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng về cách thức hoạt động trên môi trường mạng xã hội; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyển đổi số, đề án 06, và dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần ...

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và thành viên của Tổ Công nghệ số cộng đồng; định hướng, xác định lộ trình, trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số tại địa phương. Từ đó tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân, giúp người dân thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số đem lại những lợi ích thiết thực phục vụ cho chính đời sống của người dân.

MTTQ phường Thuận Giao

Các tin bài khác: