Tin UBMTTQVN thành phố

Thứ Năm (22/04/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Phú tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Chiều ngày 15/4/2021, Ban Thường trực UBMTTQ phường Vĩnh Phú tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử, Thường trực HĐND,UBND, Ủy ban bầu cử của phường và đại diện Ban lãnh đạo các tổ chức thành viên.


Ảnh: Ban Thường trực UBMTTQ phường Vĩnh Phú tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị đã nghe qua báo cáo tình hình, kết quả tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp do bà Nguyễn Thị Thảo – Chủ tịch UBMTTQ phường trình bày. Theo đó, Số người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được lấy ý kiến: cấp tỉnh 01 vị, cấp thành phố 04, cấp phường 38 vị và nơi khác gửi đến lấy ý kiến là 03 vị. Ngoài ra, phường gửi đi nơi khác lấy ý kiến có 04 trường hợp đều trong địa bàn thành phố Thuận An. Có 09 cử tri tham gia phát biểu 10 ý kiến. Đa số các ý kiến phát biểu đều thống nhất với tiểu sử tóm tắt, tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, tư cách tác phong của các người ứng cử để tham gia ứng cử đại biểu HĐND khóa mới, không có ý kiến về điều cần lưu ý với các ứng cử viên và trường hợp cần phải xác minh.

Hội nghị đã biểu quyết danh sách 40 vị đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức giơ tay với sự thống nhất 100% thành phần dự biểu quyết. Với cơ cấu, thành phần, số lượng như sau:

- Nữ: 16/40 người, đạt tỷ lệ 40%.

- Người ngoài Đảng: 11/40 người, đạt tỷ lệ 27.5%.

- Dưới 40 tuổi: 13/40 người, đạt tỷ lệ 32.5%.

- Đại biểu tái cử: 15/30 người, đạt tỷ lệ 50%. (so với nhiệm kỳ 2016-2021)

- Tôn giáo: 2/40 người, đạt tỷ lệ 5%

- Đại học: 22/40 người, đạt tỷ lệ 55%

- Trên đại học: 4/40 người đạt tỷ lệ 10%

- Dưới đại học: 14/40 người, đạt tỷ lệ 35%

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực UBMTTQ phường sẽ chuyển biên bản hiệp thương và bàn giao danh sách chính thức tham gia ứng cử đến Ủy ban bầu cử cùng cấp để thực hiện các bước tiếp theo qui định./.

Nguyễn Thị Thảo

Các tin bài khác: